Styrer: Beate Meås

Knøtteliten
Vivian Hansen (pedagogisk leder)
Ellen Solvang (assistent) 
Sara Amiri (fagarbeider)

Humla
Rebekka Eriksen (pedagogisk leder)
Raymond Andreassen (barnehagelærer)
Jorhild Osheim (fagarbeider)
Rakel Dyrhaug (fagarbeider)

Maurtua
Dorit Aanes (pedagogisk leder)
Inger Lise Bech (barnehagelærer)
Nils-Arne Øyås (fagarbeider)
Joacim Karstensen (fagarbeider)
Grete Nystad (assistent)

Revehiet
Renate Våg Lind (pedagogisk leder)
Trine Andås (assistent) 
Christina Nordås (assistent)