Vi skal gi hvert enkelt barn et positivt sjølbilde