Robuste barn for framtiden!.jpgDe kommunale barnehagene er underlagt enhet for barnehager og eies og drives av Vefsn kommune.

Enhetsleder: Sissel Nilsskog Aufles, tlf 991 22 903

 

Alle kommunale barnehager er godkjent som trafikksikre barnehager og i 2018 ble alle godkjent som helsefremmede barnehager.

Dette innebærer at barnehagene jobber etter anbefalte kriterier for helsefremmende arbeid som skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Kriteriene er utarbeidet av Nordland fylkeskommune.

Det er samordnet registrerings- og opptakssystem for søkere til kommunale og private barnehager.