I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver man ut forandringer i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene.

lystPaLivet.jpgFire viktige livsområder er valgt ut

  • sikkerhet og trygghet
  • sosialt nettverk
  • mat og drikke
  • samt fysisk aktivitet

Deltakerne inspirerer hverandre ved å dele tips og erfaringer.

Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap, styrkes opplevelsen av å være aktiv og kunne påvirke egen situasjon og helse.

Lyst på livet er utviklet av Kunnskapssenteret, Sandefjord kommune og Pensjonistforbundet.

Vi starter opp ved seniorsenteret etter påske 2021, Har du lyst å være med, ta kontakt med oss.

www.lystpalivet.no