Logopeden er utdannet til å arbeide med mennesker som har vansker med tale, språk, taleflytvansker og svelging. En logopeds arbeidsoppgaver varierer mye ut fra hvor man jobber og hvilke fagområder man jobber innenfor.

 

I Vefsn kommune tilbyr logopeditjenesten  følgende tjenester:
Direkte trening og veiledning med barn (barnehage/skole) og voksne innenfor områdene:

  • Språkvansker
  • Uttalevansker
  • Spesifikke språkvansker
  • Stemmevansker
  • Stamming/ taleflyt

Vi gir rådgivning til nærpersoner i forhold til taleflytvansker hos barn, samt pårørende etter hjerneslag (afasi). Rådgivning gis også i forhold til spise-/ svelgevansker, men ingen utredning/vurdering eller trening.

Som kommunale logopeder arbeider vi tverrfaglig og tverretatlig. Alt etter behov samarbeider vi med foresatte, barnehager, skoler helsestasjoner, PPT og ulike kompetansesentre.

Hvor mange logopediske treningstimer et barn/ en voksen tildeles skjer etter en individuell vurdering. Intensitet og lengde på treningen avgjøres av hvor omfattende og sammensatt vansken er og hvor problematisk den oppleves av personen selv. Både barn og voksne gis øvelser/treningsoppgaver til hjemmebruk og det forutsettes at det øves mellom timene.

Som logopeder til barn ønsker vi å være et faglig og veiledende supplement til den ressursen foreldre og skole/barnehage er for barna og deres utvikling. Uten oppfølging fra skole/barnehage og foreldre er det ikke hensiktsmessig å utføre trening med barnet. Skal barnet få best mulig hjelp og dra mest mulig nytte av treningen er et godt samarbeid mellom ulike parter helt nødvendig.

Helsestasjoner, barnehager, skoler, PPT og leger/sykehus kan henvise til logoped. Henvisningen skal alltid være underskrevet av foresatte.

Vi er for tiden to kommunale logopeder i Vefsn og vi har kontor på Brannstasjonen i Fearnleys gate 17. Her tar vi imot både barn og voksne, men vi drar også rundt til de ulike brukergruppene.

Dere kan nå oss ved å ringe 75101380 (sekretær) eller direkte på 476 61 821.     
Mail adresser: 
Trine.merete.gaare@vefsn.kommune.no 
Siw.nordmark@vefsn.kommune.no

                                      

Brev sendes til: Vefsn voksenopplæring v/logoped
                          Skjervengan 34-36
                          8657 Mosjøen