• Åpent mandag og onsdag kl. 12:00-13:00.
 • Vi gjennomfører helst digitale møter, men kan avvikle fysiske møter ved behov
 • Vi viser til nav.no for informasjon om NAV sine tjenester og selvbetjeningsløsninger
 • Har du oppfølging fra NAV og en aktivitetsplan på Ditt NAV er det enklest å få kontakt med oss på lokalkontoret gjennom den. Du kan også nå oss på tlf. 55 55 33 33
 • Ved spørsmål om økonomisk sosialhjelp:
  - Sjekk generell informasjon på nav.no
  - Ring tlf. 55 55 33 33 dersom du har spørsmål om informasjonen på nav.no
  - Ved behov for nødhjelp kommer du i kontakt med oss på tlf. 412 73 930
 • Digital søknad om sosialhjelp finner du på nav: Søknad om sosialhjelp. Papirsøknad finner du på vår hjemmeside