Plakat "Leve hele livet"Vefsn kommune er for alvor i gang med kvalitetsreformen Leve hele livet.

Spørreundersøkelse
I løpet av uka vil alle innbyggere over 18 år få en sms hvor de blir bedt om å svare på en undersøkelse.

Vi håper alle besvarer undersøkelsen - også yngre mennesker. Dette vil gi kommunen en unik innsikt i hva innbyggerne våre mener om flere viktige tema som angår alle.

Nå i første omgang vil vi bruke resultatene fra undersøkelsen til å finne ressurser og svakheter i det aldersvennlige samfunnet. Vi har alle et ansvar å bidra til å skape i et aldersvennlig samfunn.
Gå til spørreundersøkelsen

Aldersvennlig kommune
En aldersvennlig kommune vil ikke bare handle om helse- og omsorgstjenester. Like mye vil det handle om byplanlegging, aktiviteter, frivillighet, transport og møteplasser. En aldersvennlig kommune skal legge til rette for at tiden til eldre blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Målet er at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker. Det betyr at kommunene må invitere de eldre selv i utformingen av fremtidens lokalsamfunn.

For mange vil pensjonisttilværelsen vare nesten en tredjedel av livet. Lenger levetid har betydd flere gode leveår i Norge. Denne utviklingen ønsker vi skal fortsette. Men vi har fortsatt mye å lære. Vi må vite hvordan Vefsn-samfunnet kan legge til rette for at alle eldre skal ha et godt liv, og skape en verdig hverdag som er tilpasset den enkelte.

Jobbe sammen om gode løsninger
I Vefsn må vi jobbe sammen for at eldre mennesker skal kunne bevare god helse og gode liv. Offentlig sektor, privat sektor, frivillig sektor og enkeltindividene har alle et ansvar for at innbyggerne i Vefsn opplever en god og verdig alderdom. Hvordan kan du bruke dine interesser for å bidra?

Hvorfor er dette viktig? Fordi mens tidligere reformer ofte har handlet om systemer, handler Leve hele livet om mennesker. Da trenger vi mennesker for å finne gode løsninger.

Reformen Leve hele livet skal bidra til:

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.