Hva er en bekymringsmelding?

En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand.

Det kan være fornuftig å ta kontakt med personens fastlege eller annen ansvarlig  behandler. Dersom du ikke vet hvem som er fastlege eller behandler, kan du sende inn en bekymringsmelding til vårt tjenestekontor.

Det er viktig å være klar over at bekymringsmeldingen ofte videresendes fra tjenestekontoret til fastlegen. Dette innebærer også at den lagres i pasientens journal. Pasienten får da tilgang til bekymringsmeldingen.

Hva kan du melde bekymring om?

  • helsetilstanden i hverdagen
  • psykisk helse
  • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
  • svikt i hjelpeapparatet

Slik sender du bekymringsmelding

Dersom du vet hvem som er fastlegen til den antatt syke, er det beste å sende bekymringsmeldingen rett dit. Dersom du vet at pasienten har tjenester i kommunen, kan du også kontakte tjenestestedet direkte.

Hvis du ikke vet hvem fastlegen eller tjenestested er, kan du sende en bekymringsmelding til tjenestekontoret. Tjenestekontoret vurderer da henvendelsen og videresender den til fastlegen, hjemmetjenesten eller eventuelt andre.

Bekymringsmelding bør inneholde:

  • navnet på den du er bekymret for  
  • fødselsdato og adresse 
  • kontaktinformasjon til avsender
  • Beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler

Bekymringsmelding må du sende i posten til:

Tjenestekontoret
Vefsn kommune
Postboks 560
8651 Mosjøen

NB! Du må ikke sende bekymringsmelding på e-post.

Ønsker du å sende inn bekymringsmeldingen elektronisk, kan eDialog som er en sikker kanal for digital innsending av dokumenter brukes

Ansatte i vårt postmottak og tjenestekontor har taushetsplikt og opplysningene du sender oss blir unntatt offentligheten. Du må likevel vite at bekymringsmeldingen havner i journalen til den det gjelder, og vil kunne bli lest av personen den handler om.