Vaksinering foregår på helsestasjonen etter timebestilling:
Epost: vaksinesenteret@vefsn.kommune.no
Telefon: 948 08 186 (tirsdag og torsdag 08:30-10:30)
Adresse: C.M. Havigsgate 45 (Bakkengården) - 3. etasje - Se kart
 

Koronavaksinasjon

 • 1. dose
 • 2. dose (3/4 uker etter 1.dose)
 • Oppfriskningsdose minimum 20 uker etter 2.dose
 • Personer over 80 år, som har fått 3 doser og ikke gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4), hvis de selv ønsker det. Denne settes tidligst 4 måneder etter 3.dose
 • Personer med nedsatt immunforsvar: Oppfriskningdose (4. dose) minimum 3 mndr etter 3. dose
   

Barn og unge

Barn 5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er særlig aktuelt for:

 • barn med kroniske sykdommer
 • familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
 • barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

12 – 15 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
 

16 – 17 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres.
 

De som har fylt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose (3.dose) hvis de ønsker, minimum 20 uker etter 2.dose.
 

NB! Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.
Her kan du laste ned samtykkeskjema


Nyttig informasjon
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger, finner du på folkehelseinstituttet: Informasjon til befolkningen om koronavaksine