Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunestyret vedtok i desember 2021 følgende:
«Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en utredning for framtidens helse og omsorgstjeneste. I utredningen må framtidige investeringsbehov på eksisterende bygningsmasse vurderes opp mot nybygg til erstatning. Utredningen må også se på muligheter for større grad av samlokalisering av kommunens helse- og omsorgstjenester, samt se på hvilke besparelser en slik samordning kan gi. Omsorgsutvalget vil fungere som den politiske styringsgruppen for arbeidet. Det bes om at omsorgsutvalget i samarbeid med administrasjonen utarbeidet et forslag til mandat, som legges fram til behandling i kommunestyret»