Nisse med reinsdyrSnart er det juleferie!   

Mange får familie hjem til jul, både fra innland og utland. 

Reiser fra områder med mye smitte utgjør en risiko for smittespredning.  Vi ønsker særlig å unngå smitte til de eldste og de i risikogruppene, og ber om at alle tar følgende forholdsregler i 10 dager når de kommer hjem til jul, og tar særlig hensyn ved besøk i sykehjem: 

  • Reduser antall nærkontakter
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer. Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer, eller hvis tror du kan har vært utsatt for smitte
  • I Vefsn ber vi også om at du utsetter besøk i sykehjem, helst 10 dager etter hjemkomst. Informer avdelingen om nylig reise
  • Får du besøk til jul, oppfordrer vi også til å være bevisst på avstand i husstanden de første dagene etter hjemkomst

Koronasenteret har lav terskel for testing ved hjemkomst. Selv ved negativt testsvar, bør forholdsreglene følges til 10 dager har gått.

Vi ønsker alle en hyggelig og smittefri julehøytid!​ 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege