Helsestasjon for eldre - illustrasjonVi har åpen helsestasjon hver onsdag kl. 10.00 - 14.00.

Her møter du sykepleier som kan gi råd og veiledning. Fokusområder er fysisk og psykisk helse, sosialt nettverk, ernæring, skadeforebygging og boforhold.

Seniorer som er 78 år vil få tilbud om forebyggende hjemmebesøk. På hjemmebesøket vil vi ha fokus på hva som er viktig for deg og din hverdag. 

Sykepleier helsestasjon for eldre:
Sissel Fagereng - tlf 901 37 835 -  e-post sissel.fagereng@vefsn.kommune.no