"Alle skular skal ha elevråd.
Det er elevrådet si oppgåve å representere elevane på skulen overfor rektor og andre som bestemmer på skulen.
Det betyr at viss det er noe du ikkje er fornøgd med på skulen, kan du ta saka opp i elevrådet."

                                                                                                                 (Barneombudet.no)

På Olderskog skole er det Tove Aanes som er kontaktlærer.
Elevrådet har jevnlige møter. 
På møtene tas det opp saker fra klassene (klasseråd) og andre saker som har kommet til elevrådet. 

Informasjon om medlemmer av elevrådet kommer neste skoleår.