Kaffe med nåko attåtAdresse Torolfsgt. 9, 8656 Mosjøen (2. etg, Parken bo- og servicesenter)
Åpningstid hverdager fra 09:00-15:00

Telefon 901 19 180 (10.00 - 14.00)
Daglig ansvarlig Lillian Thorvaldsen
  Tlf: 901 19 180 e-post: lillian.thorvaldsen@vefsn.kommune.no
Helsestasjon for eldre sykepleier Sissel Fagereng
  Tlf: 901 37 835 e-post: sissel.fagereng@vefsn.kommune.no
Aktiviteter 1. halvår 2021   Last ned


En sosial møteplass for seniorer
Aktivitetssenteret er et tilbud som skal fremme psykisk og fysisk helse og forhindre ensomhet og isolasjon. Vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på folkehelse, aktiviteter og sosialt fellesskap. Vi holder til i hyggelige lokaler i 2. etg. på parken bo. Kom gjerne innom oss for en hyggelig stund!

Aktivitetssenteret inneholder
Syrom og snekkerbod   •   Treningsrom, gruppetrening   •   Helsestasjon for eldre   •   Demorom for velferdsteknologi   •   Storstue   •   Møterom   •   Velværerom   •   Fotterapeut   •   Foredrag, underholdning og annonserte aktiviteter   •   Pårørenderom/overnatting

Servering
Mellom klokken 10.00 -14.00 har vi salg av kaffe og noe attåt. Vi har vipps og bankterminal.

Fornøyde damer på aktivitetssenteretTransport til og fra aktivitetssenteret
Seniorer som ikke kan kjøre selv eller benytte kollektiv transport kan ta kontakt med oss på aktivitetssenteret for skyss torsdager.

Frivillige hjelpere
Senteret har frivillige hjelpere, noe som er til nytte og glede både for de frivillige og oss på senteret. Har du lyst, overskudd og helse til å være frivillig, ta kontakt med oss på aktivitetssenteret.

Lag og foreninger med naturlig tilknytning til aktivitetssenteret i forhold til målgruppen, som trenger et sted å ha sin base, kan søke om dette hos oss. Til nå har vi 6 lag og foreninger som har sin base her. I stedet for husleie, avtales det frivillig innsats inn mot senterets aktiviteter. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt for din forening.

Velkommen til aktivitetssenteret for seniorer
“Folkehelse er mere enn kropp,
det er sjel og sosialt felleskap”
- Per Fuggeli