Vakttelefoner og nødnummer:

Øyeblikkelig hjelp:
Fastlegene for øyeblikkelig hjelp (dagtid):
- Vefsn legesenter: 970 11 792
- Sjøgata legekontor: 478 71200
- Mosjøen legesenter: 948 02 369
- Dr. Øyvind Rømo: 75 11 32 10

Legevakta: 116117 (Tidligere 75 17 08 00) - Øyeblikkelig hjelp fra kl. 15.30 - 08.00 og i helger/helligdager. 
Ved livstruende tilstander ring 113.

Indre Helgeland Barnevernvakt (Akuttelefon utenom arbeidstid)  992 85 300

Vakttelefon veg, vann og avløp:  901 51 200

Mosjøen krisesenter: 75 17 36 99

Ambulanse Nødnummer: 113
 AMK-sentralen i Sandnessjøen

BrannNødnummer: 110
Brannvesen i Mosjøen - 75 10 18 50

PolitiNødnummer: 112   -   Politiet i Mosjøen - 75 11 27 00
Fellesnummer i hele Norge: 02800

 

Viltnemnda  Ved påkjørsel av ville dyr - ring politiet, 75 11 27 00

Veterinærvakt  75 17 34 45

Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00

BARNEVERNVAKT TLF: 992 85 300 

Åpningstider 1530-08.00.

Døgnåpen i helger og helligdager
 


BarnevernvaktALARMTELEFONEN for barn og unge
er et landsdekkende gratis nødnummer for barn og unge. Åpent når barneverntjenesten er stengt kl 15.00-08.00 og døgnåpent i helger og på helligdager. alarm@116111.no
Felles telefonnummer i EU hvor barn kan få hjelp.
 

VegvesenVeg og kjøreforhold (europaveger riksveger og fylkesveger) ring   - 175
Mere info se vegvesen.no

 

Mental helse 116 123 Se info på eget nettsted

Kirkens SOS i Norge : 23 08 13 80