Regjeringen har åpnet for å prioritere ansatte i skoler og barnehager i vaksinekø, slik at de er beskyttet til skolestart. 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/apner-opp-for-a-prioritere-ansatte-i-barnehager-og-skoler-i-vaksinekoen/

De fleste innen denne yrkesgruppa vil være vaksinert innen 3 uker før skolestart gjennom det generelle befolkningsvaksinasjonen. Ansatte innen skole/barnehage som ved inngangen til uke 29 ikke har fått time til vaksinering, kan ta kontakt med vaksinetelefonen, tlf 94808186 mellom 19.-21. juli  for å prioriteres til vaksinasjon uke 30. De vil da være beskyttet til skolestart.

 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege