TrivselsLederLogo.png   På skolen vår har vi trivselsledere som legger til rette for aktiviteter i langfriminuttene.

 

Informasjon om våre trivselsledere kommer neste skoleår.