Nasjonale tiltak

Oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. juni (Trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan)

Lokale tiltak

Rådhuset har vært stengt for besøk en periode pga smittesituasjonen
Rådhuset er nå åpnet for besøk. Men det må avtales besøk på forhånd med den aktuelle sakbehandler.
 

Regler for besøk på sykehjem
Smittevern i sykehjem i Vefsn
NB midlertidig besøkstans opphevet 22/4.

HHHH.jpg