Kulstad skole er lokalisert til bydelen Kulstadlia og elevene kommer fra Kulstadlia, Halsøy, Dalenget, Herringen, Marka, Åsen, Skaland/Søfting, Fustvatn og Brekken.

Skolen har ca 300 elever fordelt på første til og med sjuende trinn.

Vi er ei gå-skole og har høyt fokus på fysisk aktivitet.Vi ble nylig resertifisert som trafikksikker skole. Det er mange fine turområder i nærmiljøet, blant annet Skoleskogen, Hufseskogen og Ollmoen.Disse brukes aktivt hele året.  

Skolen vår er med i programmet "Grønt flagg" og skolen er miljøsertifisert. 

Kulstad skole er med i trivselslederprogrammet, og vi er en Zippyskole. Vi jobber aktivt med programmet Zippys venner og Passport. Vi jobber systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø på vår skole.

Handlingsplan skolemiljø -  aktivitetsplan for å sikre læringsmiljøet for elevene