Kulstad skole er lokalisert til bydelen Kulstadlia og elevene kommer fra Kulstadlia, Halsøy, Dalenget, Breimoen, Halsåsen og Herringen

Skolen har ca 300 elever fordelt på første til og med sjuende trinn.

Vi er ei gå-skole og har høyt fokus på fysisk aktivitet.Vi har mange fine turområder i nærmiljøet, blant annet Skoleskogen, Hufseskogen og Ollmoen.Disse brukes aktivt hele året.  

Skolen vår er med i programmet "Grønt flagg" og er miljøsertifisert. 

Kulstad skole er med i trivselslederprogrammet, og vi er en Zippyskole. Vi jobber aktivt med programmet Zippys venner, for å jobbe systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø på vår skole.