Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. 

Les om skolehelsetjenesten på helsenorge.no

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinfo og trefftider

Elsfjord oppvekstsenter
Kristin Engen Jørgensen 
Tilstede etter avtale med skolen
tlf 75 10 17 70

Granmoen skole
Kristin Engen Jørgensen 
Tilstede mandag-tirsdag-torsdag
tlf 75 10 19 00.

Kulstad skole
Maren Vaag Vikaune
tilstede torsdag og fredag 
tlf 75 10 12 16

Mosjøen skole
Anita Sørgård
mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt onsdag til kl 11.00.
tlf 75 10 16 46

Olderskog skole
Christine Øksendal
mandag, tirsdag, samt onsdag til kl 11.00
tlf 75 10 12 48 / 992 85 318

Kippermoen ungdomsskole
Inger Lise Hammer 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt onsdag til kl 11.00
tlf 
75 10 12 74 / 992 85 316

Mosjøen videregående skole, avdeling sentrum
Gerd Synnøve Sandstrak
mandag, onsdag samt fredag til kl 11.30
til 75 65 40 67

Mosjøen videregående skole, avdeling Kippermoen
Hanne Maren Valåmo
mandag og fredag
til 75 65 42 18 / 992 85 320

Mosjøen videregående skole, avdeling Marka
Cecilie Mo Liland
tirsdag og torsdag
tlf 75 65 40 82 / 992 85 317


 

Helsesykepleier samarbeider med mange ulike faggrupper etter behov.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens fagteam
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Med de foresattes tillatelse overføres barnets journal fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole.

Hvis du har flyttet ønsker vi at du tar kontakt med din eventuelt tidligere helsestasjon eller skolehelesetjeneste, slik at journalen til barnet ditt blir sendt til helsesykepleier ved den skolen barnet nå tilhører.