Flyktninghelsetjenesten gir et gratis helsetilbud til alle nyankomne flyktninger og familiegjenforente flyktninger i Vefsn kommune. Helsetjenesten har fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Vi gir tilbud om helseundersøkelser, helseopplysning og vaksinasjon:

  • Helsekartlegging ved ankomst; lovpålagt tuberkulosekontroll
  • Oppfølging av fysisk og psykisk helse, kartlegging og henvisning ved behov
  • Vaksinasjon og råd om smittevern

 

Kontakt oss

Telefon: 75 10 16 20

Åpningstid: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 08:00-15:30, onsdag 08:00-11:30

E-postadresse: helsestasjonen@vefsn.kommune.no