Informasjon om reisevaksiner med oversikt over anbefalinger ved reise til ulike land finner du på Folkehelseinstituttet

Se også gode råd for god reise på Folkehelseinstituttet