Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjonen. Den gravide kan velge om hun vil gå til sin fastlege eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at den gravide får råd og veiledning, slik at både den gravide og barnet har det best mulig.

Dersom den gravide er over 38 år, eller fyller 38 år før hun skal føde, har den gravide rett til utvidet fosterdiagnostikk. Ta derfor tidlig kontakt med din fastlege om dette gjelder for deg.

Det kan bestilles time til jordmor på helsestasjon ved å ta kontakt pr telefon:

Telefonnummer: 75 10 16 20,
Telefontid mandag, tirsdag og tors 08.00-15.30, samt onsdag og fredag 08.00-11.30

Helsestasjon er stengt i helgene og på helligdager.

Svangerskapskontroll

 Det er anbefalt svangerskapskontroller ca uke 8-12, 24, 28, 32, 36, 38 og 40. Dette er nasjonale retningslinjer.

Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved Helgelandssykehuset.

Konsultasjoner omfatter:

  • helseundersøkelser
  • samtaler
  • veiledning
  • og rådgivning

Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid for gravide og partner. Svangerskapskontroll uke 24 er forbeholdt mor.

Alle førstegangs foreldre tilbys fødselsforberedende kurs.

Konsultasjonstid første gang du møter jordmor er ca 45-60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.

Kontroll 1 – uke 8 – 12 – både hos jordmor og fastlege

I Vefsn kommune er det ønskelig at både jordmor og fastlege har fått snakket med den gravide i forbindelse med denne kontrollen. Slik at om det tas kontakt med jordmor først vil den gravide også bli bedt om å få time til fastlege eller omvendt.

I løpet av uke 10 – 16 skal det tas en del rutinemessige blodprøver. Dette må gjøres hos fastlegen. Dette kan kombineres med kontroll 1 hos fastlege. Det er viktig at også fastlege er informert om ditt svangerskap da dette kan ha betydning for annen behandling og oppfølging du har hos fastlegen.