VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse) Tilbud for vg1-elever ved Vefsn videregående skole, avd Kippermoen.

ZIPPYS VENNER for 1. til 4. årstrinn i barneskolen.Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets utfordringer/problemer og å støtte andre som har det vanskelig.

PIS (snakke om skilsmisse i gruppe) tilbud som gis i barneskolene og ungdomsskolene, en gang i året.

Mestrende barn Et lavterskeltiltak for barn fra 9-12 år som er triste og engstelige.