Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med oss på helsestasjon.

Helsestasjonstjenesten sikrer at alle barn får tilbud om vaksiner og helseundersøkelser. Foreldre får informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

""

Hvem møter du på helsestasjonen?

Her vil du møte sekretær, sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeut, helsestasjonslege. Vi samarbeider også med andre tjenester i kommunen.

Målet med helsestasjonsprogrammet

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Om hjemmebesøket og konsultasjonene

Hjemmebesøk

Våre retningslinjer anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset og hjemmebesøk av helsesykepleier innen 7-10 dager etter fødsel. I Vefsn kommune er målet at alle som ønsker det skal få hjemmebesøk av jordmor, men på grunn av utfordringer med kapasitet er det ikke alltid vi får til dette. Alle får imidlertid tilbud om hjemmebesøk fra helsesykepleier.

Konsultasjoner

 • Kom i god tid, barnet skal være klar til veiing og måling når timen starter. Ta gjerne med et teppe til barnet.
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Ved spørsmål om sykdom, eller hvis barnet blir akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til nyfødte.

Når skal barnet mitt på helsestasjonen?

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • 4 uker hos helsesykepleier, tema "I trygge hender"
 • 6 uker helsesykepleier og lege, inkl. vaksine
 • 3 måneder helsesykepleier inkl. vaksine
 • 4 måneder gruppe med fysioterapeut og helsesykepleier
 • 5 måneder helsesykepleier inkl. vaksine
 • 6 måneder helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder gruppe tema "førstehjelp", helsesykepleier 
 • 10 måneder helsesykepleier, ASQ kartlegging
 • 12 måneder helsesykepleier og lege inkl. vaksine
 • 15 måneder helsesykepleier inkl. vaksine
 • 17-18 måneder helsesykepleier, ASQ-SE kartlegging
 • 2 år helsesykepleier og lege, ASQ kartlegging
 • 4 år helsesykepleier 

Ammeveiledning

 

""

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. 

Etter fødsel vil jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning i tråd med nasjonale retningslinjer. Her kan du lese mer om dette: https://www.fhi.no/ml/amming-og-morsmelk/

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammehjelpen

Vaksiner for barn

 

""

Her finner du informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet

Før og etter vaksinasjon

Gi beskjed til helsesykepleier dersom

 • barnet har allergi eller andre helseproblemer
 • barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner
 • mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer

Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen.

De fleste barn får liten eller ingen reaksjoner etter vaksinering, men noen kan få milde og forbigående reaksjoner, som lett feber. Får barnet feber over 39˚C og/eller nedsatt allmenntilstand, kan dette være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet.

Kombinasjonsvaksine

Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. Flere av vaksinene i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på stikkstedet enn når vaksinene blir gitt hver for seg.

Oversikt over hvilke vaksiner barnet har fått

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon. Oversikt over barnets vaksinasjoner finner du på Vaksinetjenesten på www.helsenorge.no Spør gjerne helsesykepleier om du lurer på noe.

Ta kontakt med helsestasjonen for vaksiner utenom program, for eksempel ved reise.