SALGSBEVILLINGER

A/S Vinmonopolet

Utsalgssted: Vinmonopolet, Smågan 2, Mosjøen

Med hjemmel i alkohollovens § 3-1, jf. §§ 3-3 og 3-4, innvilges A/S Vinmonopolet,Mosjøen.

bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.

Bevillingen gjelder ikke ut over 30. september 2020, jfr. alkoholloven §§ 1-6.

Viser til nye bestemmelser ang. 4 årsperioden, Se alkoholloven §1.6.2.1

Bunnpris Mosjøen

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummerr: 994 013 599

Bunnpris Mosjøen AS
Adresse:
Smågan 2, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Mosjøen, s.adr.
Styrer:
Marvin Michaelsen, Født: 22.7.1980
Stedfortreder:
Christian Gullhav Hatlen, Født: 6.7.1990
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Bunnpris Olderskog

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 913 295 080,
Bunnpris Olderskog AS
Adresse:
Skogsv 3, 8660 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Olderskog As, s.adr
Styrer:
Mona Heggnes, Født: 2.12.1976
Stedfortreder:
Ørjan Skonseng, Født: 5.7.1972
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

COOP Ekstra Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 938 786 054
COOP Midt- Norge SA
Adresse:
Håkon VII’s gt 9, 7041 Trondheim
Salgssted:
COOP Midt- Norge avd. 131 Extra Halsøy, Endre Dalengsv 4, 8665 Mosjøen
Styrer:
Hilde Karin Lamo, Født: 20.07.1972
Stedfortreder:
Skule Langø, Født: 14.7.1968
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 01.10.2020-30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal være forskriftsmessig levert.

COOP Ekstra Mosjøen

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 938 786 054,
COOP Midt- Norge SA
Adresse:
Haakon VII’s gt 9, 7041 Trondheim
Salgssted:
COOP Midt- Norge avd 130 Extra Mosjøen, Vefsnv 11,
8656 Mosjøen
Styrer:
Asle Aalbotsjord, født 7.10.1955
Stedfortreder:
Hege Romstad, født: 14.10.1969
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020-30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
Mandag – fredag: 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Drevvatn nærbutikk

Bevillingshaver:

Organisasjomsnummer. 986 233 202,
Drevvatn Nærbutikk SA
Adresse:
Drevvassbygda 44, 8672 Elsfjord
Salgssted:
Nærbutikken Drevvatn, s.adr.
Styrer:
Grethe Hansdotter Aas, Født: 18.8.1969
Stedfortreder:
Fritak
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 – 30.9. 2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap må leveres forskriftsmessig.
.

Kiwi 136 Nyrud

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer.  988 041 866,
NG KIWI Midt- Norge AS
Adresse:
Ringeriksv 4B, 3414 Lierstranda
Salgssted:
KIWI 136 Nyrud, Nyrudv 4, 8657 Mosjøen
Styrer:
May Tove Johansen, f 2608.1982
Stedfortreder:
Marit Kvalfors, f. 22.9.1975
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag, og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Paul Nygaard AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 933 913 597,
Paul Nygaard AS,
Adresse:
Øyfjellgata 16, 8658 Mosjøen
Salgssted:
Servicegrosissten Paul Nygaard AS, s.adr.
Styrer:
Per Dag Nygaard, f. 03.05.1953
Stedfortreder:
Fritak*
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Storhusholdningsgrosisst hvor alkohol gruppe 1 plasseres i eget areal jfr. innlevert tegning
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal til enhver tid leveres forskriftsmessig.
 
* Bevillingen gjelder salg til arrangement med skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende.
Det er begrunnelsen for at det gis fritak for stedfortreder.

Rema 1000 Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 922 284 571,
Stian Skogsås AS
Adresse:
Leira 5, 8665 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000, Halsøy, s. adr
Styrer:
Stian Skogsaas, F: 30.12.1983
Stedfortreder:
Vegard Krutnes, F:4.1.1991
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 01.10.2020 – 30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

REMA 1000 Mosjøen

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer.: 921 894 279
Rune Lyng AS
Adresse:
Fearnleysgt 15 A, 8656 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000 Mosjøen, Dolstadgt 19, 8663 Mosjøen
Styrer:
Rune Lyng, f. 19.8.1968
Stedfortreder:
Line Rasmussen, f. 18.3.1973
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024.
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Rema 1000 Nyrud

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 923 129 006
Robin Eldnes AS
Adresse:
Heming Ungesv 17, 8661 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000, Nyrud, Nyrudv 1, 8657 Mosjøen
Styrer:
Robin Svanheim Eldnes f. 4.3.1988
Stedfortreder:
Anne Mette Holmen f. 4.5.1968
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 01.10.2020 – 30.09.2024.
Type virksomhet:
Dagligvarehandel
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Spar Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 985 315 728
NORGESGRUPPEN SPAR MIDT-NORGE AS,
Adresse:
Karenslyst allè 12 -14, 0213 Oslo
Salgssted:
SPAR Halsøy, Leira 6, 8665 Mosjøen
Styrer:
Marit Pedersen, Født: 23.10.1966
Stedfortreder:
Stine Honggard, Født: 28.11.1986
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig
drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

SKJENKEBEVILLINGER

Amore mat og vinhus AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 914 866 731,
Amore Mat og Vinhus
Adresse:
C.M.Havigs gate 19, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Amore Mat og Vinhus, C.M.Havigs gate 19, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Keramettin Balci, f. 01.10.61
Stedfortreder:
Grete Ludvigsen, f.08.02.57
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 55 gjesteplasser.
Skjenkeareal ute:
15 kvm, 30 gjesteplasser.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Barthgården - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647,
Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Barth-gården, Sjøgata 15, 8656 Mosjøen.
Skjenkestyrer:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Stedfortreder:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 20.5.2017 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Sommerkafe, med mulighet for arrangement/lukkede selskaper på kveldstid.
Skjenkeareal inne:
80 kvm på , 50 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 50 sitteplasser. Område i bakgård mellom hovedhus, garasje og brygge.
Naturlig avgrenset med port mot gata, som kan lukkes ved større arrangement
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Blomsterbua - Fru Haugans Hotel AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 980 634 205
FRU HAUGANS HOTEL AS
Adresse:
Strandgt 39, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Blomsterbua Mat og Vin
Sjøgata 29, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Ann Kristin Sæteren, f. 9.6.1973
Stedfortreder:
Stefka Vasileva, f. 13.5.1985
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1. oktober 2020 – 30.09.2024, med unntak av en lørdag i juli fra kl. 20.00, i forbindelse med byfesten.
Type virksomhet:
Kafe og spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 74 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
45 kvm, 30 sitteplasser, langs ved veggen rundt huset, jfr. Skisse
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til
17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i
påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er
til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme
tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere skal  skjenkestedet
ha dørvakt fra kl.01. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

China Kroa Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 988 076 880,
China kroa Mosjøen AS
Adresse:
Skjervgata 8, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Skjervgata 8
Skjenkestyrer:
Yu Juan Chen, f. 01.06.58
Stedfortreder:
Jin TaoZhang, f. 21.08.55
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
125 kvm, 50 gjesteplasser. Bevertningsssted i Skjervgata 8, se tegning
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 20 gjesteplasser. Inngjerdet hage
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Eiteråholmen AS - Avd. NANO

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 892 844 852,
Eiteråholmen AS
Adresse:
Skolegata 8, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Nano, Sjøgata 23, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Trine Holmen, f. 07.01.74
Stedfortreder:
Det innvilges fritak til 31.12.2020.
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Pub (ølbar med matservering og selskap)
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 75 gjesteplasser. Skjenking i 1. og 2. etg.
Skjenkeareal ute:
120 kvm, 150 gjesteplasser. Skjenking på fremside og i hage på bakside.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Fru Haugans Hotell AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 980 634 205,
Fru Haugans Hotel AS
Adresse:
Strandgata 39, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Fru Haugans Hotel AS
Skjenkestyrer:
Vasileva Stefka, f. 13.05.85
Stedfortreder:
Ellen Løvold Strand f. 01.06.74
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024 med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten
Type virksomhet:
Hotell, spiserestaurant, pub,servering i danserestaurant, servering i overnattingssted
Skjenkeareal inne:
Kjeller: Rom 1 - 9 (møterom)
1.etg: Hall (lobby) og resepsjon, Rom 101 (Gamle spisesal),
Fruen bar, Ellenstuen, Elistuen, Schrøderstuen, Hagestuen, Konferansesal, Doktorgården, Stabburet/hotellmusset
Annekset, og hjørnet bar, Trongskaringen konferansesal med vrimleareal i nydel.
Grunnflate ca. 7033 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 600
Skjenkeareal ute:
Uteservering Hjørnet bar, hotellhagen og passasjen mellom Hagestuen og hagen.
Areal ca 2000 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Frøken Skjolds Hotel AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 922 285 608
Frøken Skjolds Hotel AS,
Adresse:
Vollanv 15, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Frøken Skjolds Hotel, s.adr.
Skjenkestyrer:
Ellen Strand, født: 1.6.1974
Stedfortreder:
Fritak pga driftkonseptet
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024
Type virksomhet:
Hotell, servering overnattingssted.
Skjenkeareal inne:
2667 kvm, 100 sitteplasser, 1.etg: Møterom, restaurant, Salong/Lobby, resepsjon.
2.etg: Møtesal med salong
Kjeller: Møterom – Pub/disko
Skjenkeareal ute:
Terasse -25 kvm - med utgang fra Lobby/Salong og langs fram til inngangsdør på framsiden. 15 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 uten hensyn til begrensningene satt over utenom skjenkearealene.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Gilles cafè AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 913 573 064,
Gilles Cafè AS
Adresse:
Sjøgata 6, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Sjøgata 6, Gilles Cafe & Restaurant
Skjenkestyrer:
Roar Møller, f. 12.12.60
Stedfortreder:
Fritak til 15.11.2020
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Gilles Cafe & Restaurant driver med kafe, restaurant og arrangement. Bedriften åpner kl 08.00 hver morgen og stenger kl. 23.00 i sesongen som er 20. juni til 20. august. Utenom sesongen stenger vi kl 19.00. Vi har fast meny. Når vi har
arrangement har vi som regel åpent til kl 02.00. Våre arrangementer er som oftest levende musikk men også revy,teater etc.
Skjenkeareal inne: Restaurantlokalet er 240 kvm og har 100 sitteplasser. Det er en restaurant avdeling som kan ta opp til 65 sitteplasser og en kafe avdeling med 70 talls møbler (stuemøbler) som tar ca 35 personer. En del av restauranten er også en scene på 7x2x0,40 som brukes til musikk ved f.eks julebord, musikk generelt og underholdning etc.
Skjenkeareal ute:
Platting og hage på bakkeplan. Parkeringsplass mellom Gilles og Turistinformasjonen, dette området inngjerdes ved store arrangement. Små platter på begge sider av inngangsdøren. Området er 549 kvm og har 200 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Halsøy Veikro AS

Bevillingshaver:

Org. nr. 923 037 551, Halsøy Veikro AS,
Adresse:
Naustgt 3, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Halsøy Veikro,  s.adr.
Skjenkestyrer:
Unni Almås, Født, f. 19.9.1959
Stedfortreder:
Tove Krogstad,Født: 3.8.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.8.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Veikro med matservering og overnatting, samt arrangement i helgene.
Skjenkeareal inne:
135 kvm, 70 sitteplasser i
Skjenkeareal ute:
64 kvm 20 sitteplasser, terrasse i forbindelse med hovedbygg med atkomst fra restaurant. 
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
uten hensyn til begrensningene satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02, og senere,
skal skjenkestedet ha ansatte som kontollerer innganger og uteservering fra kl. 01.

Hotel Milano A/S

Bevillingshaver:

Organisajonsnummer: 987989203 
Hotell Milano AS
Adresse:
Vollanvegen 41, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Hotell Milano AS, Vollanvegen 41
Skjenkestyrer:
Yasin Erdogan, f. 10.09.84
Stedfortreder:
Mithat Akcay
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Restaurant, hotell, møtevirksomhet
Skjenkeareal:
Møterom, restaurant, vinterhage, uteservering ca 16-20, røykeplass, hotellet, nye møterom
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Kroverten Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 883 444 132,
Kroverten Mosjøen AS
Adresse:
Odin benums veg 1B
Skjenkested:
Kroverten Mosjøen AS
Skjenkestyrer:
Wai Sim Yung, f.18.07.55
Stedfortreder:
Man Leung Yung, f. 03.09.59
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
130 kvm, 100 gjersteplasser
Skjenkeareal ute:
50 kvm, 20 gjesteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Kulturverkstedet AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 999566545,
Kulturverkstedet AS
Adresse:
Sjøgata 22-24, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Kulturverkstedet AS
Skjenkestyrer:
Heidi Ånes, f. 30.10.65
Stedfortreder:
Tanja Åkvik, f.31.12.57
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafe, spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
330 kvm, 160 gjesteplasser. 1 etg: "Kaféen", Storsalen
2 etg: Jacobsensal, Finsalen, grårommet og det grønne rommet
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 60 gjesteplasser. I bakgård mot torget.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Lokaln AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 998 086 663
Lokaln AS
Adresse:
Sjøgata 31, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Lokaln, s adr.
Skjenkestyrer:
Lise Solheim,Født: 12.8.1975
Stedfortreder:
Hilde Otervik, Født: 14.2.1970
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Pub med uteservering
Skjenkeareal inne:
120 kvm, 90 sitteplasser fordelt på 2 barer – «Lokaln» og «Garagepuben»
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 40 sitteplasser, På bakkeplan i Sjøgata
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag
t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Mosjøen Camping AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 963 671 539,
Mosjøen Camping AS
Adresse:
Kippermovegen, 8661 Mosjøen
Skjenkested:
Kippermovegen, Mosjøen Camping
Skjenkestyrer:
Per Kristian Nøstvik, f. 26.06.53
Stedfortreder:
Fritak til 31.03.2021
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Overnatting, servering, aktiviteter som f.eks bowling.
Skjenkeareal inne:
300 kvm, 80 gjesteplasser. Skjenking i hele ekspedisjonsbygget inklusive bowlinghall og møterom 2.etg.
Skjenkeareal ute:
200 kvm, 70 gjesteplasser. Utenfor diner i avgrenset område og terasse i 2.etg.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Mosjøen Hotell AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 986 705 244
Mosjøen Hotell AS
Adresse:
Vollanvegen 35, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Mosjøen Hotell AS, Vollanvegen 35, 8663 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Lene Haugen, f.07.10.72
Stedfortreder:
Bård Bergrem, f.06.06.54
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Servering i overnattingssted
Skjenkeareal inne:
200kvm, 80 gjesteplasser. Spisesal og møterom.
Skjenkeareal ute:
30 kvm og 20 gjesteplasser. Balkong mot sør.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Smak av India - Amore Mat og Vinhus AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 914 866 731,
Amore Mat Og Vinhus AS
Adresse:
Strandgata 4, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Smak av India, Strandgata 4
Skjenkestyrer:
Hakan Kayhan, f. 08.10.70
Stedfortreder:
Øyvind Lervik, f. 30.03.69
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
80 kvm, 56 gjesteplasser
Skjenkeareal ute:
25 kvm, 30 gjetseplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Tippen Gastro -Pub

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 822 031 692,
Tippen AS
Adresse:
Strandgata 15, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Tippen, Strandgata 15, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Karin Larsen Tverå, f.03.02.66
Stedfortreder:
Det innvilges fritak til 05.10.2020. Det vil bli fattet eget vedtak om godkjenning av stedfortreder når etterspurt dokumentasjon foreligger, jf. vedlegg.
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafe, spiserestaurant, pub
Skjenkeareal inne:
504 kvm.
Skjenkeareal ute:
252 kvm.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Umami - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647, Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Umami, s.adr.
Skjenkestyrer:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Stedfortreder:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 1.10.2016 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Dag- /lunsjkafe, med mulighet for kveldsåpent og arrangement.
Skjenkeareal inne:
90 kvm, ca 30 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
30 kvm, 40 sitteplasser. Inngjerdet område i bakgård samt sitteplasser på fortau på gateplan.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Vikgården AS

Bevillingshaver:

Org.nr. 900 052 263 Vikgården AS
Adresse:
Sjøgata 8, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Vikgården Landhandel og kaffebu, s.adr.
Skjenkestyrer:
Marianne Myrnes Steinrud, Født: 14.8.1968
Stedfortreder:
Fritak
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.5.2019  - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafé,  spiserestaurant, pub. 
Skjenkeareal inne:
Butikk/kafé, utbygg og rom i kjeller.  250 kvm, 80 sitteplasser.
Skjenkeareal ute:
Inngjerdet bakgård/hage. Bord og benker inntil Vikgåreden i Sjøgt,8 og inntil husvegg i Åter Bechsgt. 300 kvm, 150 sitteplasser.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0000
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0000
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.