SALGSBEVILLINGER

A/S Vinmonopolet

Utsalgssted: Vinmonopolet, Smågan 2, Mosjøen

Med hjemmel i alkohollovens § 3-1, jf. §§ 3-3 og 3-4, innvilges A/S Vinmonopolet,Mosjøen.

bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.

Bevillingen gjelder ikke ut over 30. september 2020, jfr. alkoholloven §§ 1-6.

Viser til nye bestemmelser ang. 4 årsperioden, Se alkoholloven §1.6.2.1

Bunnpris Mosjøen

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 994 013 599,
Bunnpris Mosjøen AS,
Adresse:
Smågan 2, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Mosjøen, s.adr.
Styrer:
Marvin Michaelsen, f. 22.7.1980
Stedfortreder:
Christian Gullhav Hatlen, f. 06.7.1990
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 --30.09.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
 Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Bunnpris Olderskog

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 913 295 080,
Bunnpris Olderskog AS,
Adresse:
Skogsvegen 3, 8660 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Olderskog, s.adr
Styrer:
Mona Heggnes, f. 2.12.1976
Stedfortreder:
Ørjan Skonseng, f. 5.7.1972
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

COOP Ekstra Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 947 458 280,
Coop Helgeland SA,
Adresse:
Svortdalen 26, 8626 Mo i Rana
Salgssted:
Coop Extra Halsøy, Endre Dalengs vei 4, 8665 Mosjøen
Styrer:
Berit Kvalfors, f. 26.6.1972
Stedfortreder:
Skule Langø, f. 14.7.1968
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020.
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal være forskriftsmessig levert.

COOP Ekstra Mosjøen

Bevillingshaver:

Coop Helgeland SA, org.nr. 947 458 280
Adresse:
Svortdalen 26, 8626 Mo i Rana
Salgssted:
Coop Extra Mosjøen, Vefsnvn. 11, 8656 Mosjøen
Styrer:
Asle Aalbotsjord, f. 07.10.1955
Stedfortreder:
Hege Romstad, f. 14.10.1969
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent for perioden  1.10. 2016 - 30.9 2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

Drevvatn nærbutikk

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 986 233 202, 
Drevvatn Nærbutikk BA
Adresse:
Drevvassbygda 44, 8672 ELSFJORD
Salgssted:
Nærbutikken Drevvatn, s.adr.
Styrer:
Grethe Hansdotter Aas, f. 18.8.1969
Stedfortreder:
Fritak
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.09.2020 
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgsareal:
ca 100 kvm
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Kiwi 136 Nyrud

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer. 988 041 866,
NG KIWI MIDT-NORGE AS,
Adresse:
P.b. 551, 3412 LIERSTRANDA
Salgssted:
KIWI 136 Nyrud, Nyrudveien 4, 8657 Mosjøen
Styrer:
May Tove Johansen, f. 26.8.1982
Stedfortreder:
Marit Kvalfors f. 22.9.1975
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

Paul Nygaard AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 933 913 597,
Paul Nygaard AS,
Adresse:
Øyfjellgata 16, 8658 Mosjøen
Salgssted:
Servicegrosissten Paul Nygaard AS, s.adr.
Styrer:
Per Dag Nygaard, f. 03.05.1953
Stedfortreder:
Fritak*
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Storhusholdningsgrosisst hvor alkohol gruppe 1 plasseres i eget areal jfr. innlevert tegning
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal til enhver tid leveres forskriftsmessig.
 
* Bevillingen gjelder salg til arrangement med skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende.
Det er begrunnelsen for at det gis fritak for stedfortreder.

Rema 1000 Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 987 547 456,
Geir Svedal AS,
Adresse:
Leira 5, 8665 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Halsøy, s.adr
Styrer:
Geir Svedal, f. 20.08.1949
Stedfortreder:
Krister Svedal, f. 30.07.1973
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10. 2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

REMA 1000 Mosjøen

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 921 894 279,
Rune Lyng AS,
Adresse:
Fearnleysgt 15 A, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Mosjøen, Dolstadgt 19, 8663 Mosjøen.
Styrer:
Rune Lyng, f. 19.8.1968
Stedfortreder:
Stig Olav Bolstad, f. 3.4..1970
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig gruppe 1, for perioden 1.4.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Rema 1000 Nyrud

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 916 133 383,
Hans Bjarne Holmen AS,
Adresse:
Nyrudveien 1, 8657 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Nyrud, s.adr.
Styrer:
Hans Bjarne Holmen, f. 17.12.1958
Stedfortreder:
Stian Skogsaas, f. 30.12.1983
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Spar Halsøy

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 985 315 728 
NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS,
Adresse:
Karenslyst allè 12 -14,  0213 Oslo 
Salgssted:
SPAR Halsøy, Leira 6, 8663 Mosjøen
Styrer:
Marit Pedersen, f. 23.10.1966
Stedfortreder:
Stine Honggard, f. 28.11.1986
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

SKJENKEBEVILLINGER

Amore mat og vinhus AS

Organisasjonsnummer. 914 866 731,

Amore mat og vinhus AS,

Adresse:
C. M. Havigs gate 19, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Amore Mat og Vinhus, s.adr
Skjenkestyrer:
Keramettin Balci, f. 01.10.61
Stedfortreder:
Grete Ludvigsen, f. 08.02.57
Alkolholdig drikk:
Gruppe 1.2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden .1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Kafè
Skjenkeareal inne:
200 kvm, 54 sitteplasser 
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 20 sitteplasser på bakkeplan ved inngang i Peter Dassgt
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken(f.o.m. palmesøndag t.o.m 1 påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Barthgården - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647,
Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Barth-gården, Sjøgata 15, 8656 Mosjøen.
Skjenkestyrer:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Stedfortreder:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 20.5.2017 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Sommerkafe, med mulighet for arrangement/lukkede selskaper på kveldstid.
Skjenkeareal inne:
80 kvm på , 50 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 50 sitteplasser. Område i bakgård mellom hovedhus, garasje og brygge.
Naturlig avgrenset med port mot gata, som kan lukkes ved større arrangement
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Blomsterbua - Fru Haugans Hotel AS

 

Org. nr: 980 634 205, Fru Haugans hotel AS

Adresse: Boks 81, 8651 Mosjøen

Skjenkested: Fru Haugans Hotel - Blomsterbua

Sjøgata 29, 8656 Mosjøen

Skjenkestyrer: Stefka Vasileva, f. 13.5.1985

Stedfortreder: Ellen Løvold Strand, f. 1.6.1974

Alkoholholdig drikk: Gruppe 1, 2 og 3

Omfang: Alminnelig skjenkebevilling for perioden 28.6 2018 – 30.09.2020, med unntak av en lørdag i juli fra kl. 20.00, i forbindelse med byfesten.

Type virksomhet: Kafe, spiseresturant og pub

Skjenkeareal inne: 100 kvm, 60 sitteplasser

Skjenkeareal ute: 45 kvm, 30 sitteplasser, langs ved veggen rundt huset, jfr. Skisse

Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:

mandag - torsdag 1100-0100

fredag - lørdag 1100-0200

søndag og helligdag 1300-0100

Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:

mandag - torsdag 1300-0100

fredag - lørdag 1300-0200

søndag og helligdag 1300-0100

Skjenketid høytider og høytidsdager:  Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.

Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.

Skjenketid uteservering. For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.

Vilkår: Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Cafebaren AS -Sneppen

Bevillingshaver:
Cafebaren AS, org.nr. 998 893 119
Adresse:
Nyrudvegen 13-17, 8657 MOSJØEN
Skjenkested:
Sneppen Cafe, Strandgaten 24, 8656 MOSJØEN
Skjenkestyrer:
Karin Larsen Tverå, f. 03.02.1966
Stedfortreder:
Lovise Larsen Tverå, f. 30.08.1989
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Type virksomhet:
Café,spiserestaurant, pub og nattklubb.
Skjenkeareal inne:
150 kvm restaurantlokale, Kafè og konsertlokale med eget pub/restaurantområde atskilt.
Skjenkeareal ute:
75 kvm avgrenset uteservering på kafèsiden.
Røyke- og spiseareal på fortau utenfor restaurantdel
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag. Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteservering:
Samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02 og senere,
skla skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

China Kroa Mosjøen AS

Bevillingshaver:
China Kroa Mosjøen AS org.nr. 988 076 880
Adresse:
Skjervgata 8, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
China Kroa, s.adr
Skjenkestyrer:
Yu Juan Chen, f. 01.06.58
Stedfortreder:
Zhang Jin Tao, f. 21.08.55
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020 
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Take away.
Skjenkeareal inne:
Restaurant 70 kvm, tilstøtende rom 30 kvm, totalt ca 45 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
Inngjerdet område mot gate, ca 40 kvm, 20 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-2300
fredag - lørdag 1100-2300
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-2300
fredag - lørdag 1300-2300
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Eiteråholmen AS - Holmen gård.

Bevillingshaver:

Organisajonsnummer 892 844 852,  Eiteråholmen AS
Adresse:
P.b. 455, 8651 Mosjøen
Skjenkested:
Holmen Gård, Eiterådalen, 8658 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Trine Holmen, Født: 7.1.1974
Stedfortreder:
Bjørn Martin Tollefsen, Født: 7.12.1958
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020
Type virksomhet:
Arrangementsgård med aktiviteter og servering.
Skjenkeareal ute:
1000 kvm, 380 plasser,
inngjerdet i tilknytning til bål og grillplass.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
 

Eiteråholmen AS - Holmen gård avd. NANO

Bevillingshaver:

Eiteråholmen AS – org.nr. 982 844 852
Adresse:
P.b.455, 8651 MOSJØEN
Skjenkested:
Holmen gård, avd NANO, Sjøgata 23, 8656 MOSJØEN
Skjenkestyrer:
Bjørn Martin Tollefsen f. 07.12.1958
Stedfortreder:
Trine Holmen, f. 7.12.1974
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10. 2016 - 30.9.2020.
Med unntak av en lørdag i juli hvert år, etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Seseongåpent spisested, pub.
Skjenkeareal inne:
70 kvm, 30 - 40 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 50 sitteplasser inngjerdet mot gata og inngjerdet mot elva.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 11.00-01.00
fredag - lørdag 11.00-02.00
søndag og helligdag 13.00-01.00
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 13.00-01.00
fredag - lørdag 13.00-02.00
søndag og helligdag 13.00-01.00
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
Det settes som vilkår for å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
at etter kl. 01 skla skjenkestedene ha dørvakt.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.
 

Fru Haugans Hotell AS


Bevillingshaver:
Organisasjonsnr: 980634205
Fru Haugans Hotel AS
Adresse:
Postboks 81, 8651 MOSJØEN
Skjenkested:
Fru Haugans hotel, Strandgt 39, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Astrid Stine Garnes, f. 13.4.1977
Stedfortreder:
Ellen Løvold Strand, f. 1.6..1974
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020,
med untak av en lørdag i juli hvert år fra kl. 20.00 i forbindelse med byfesten.
Type virksomhet:
Hotell med kafé, restauranter og barer.
Skjenkeareal inne:
Kjeller: Rom 1 - 9 (møterom)
1.etg: Hall (lobby) og resepsjon, Rom 101 (Gamle spisesal), 
Fruen bar, Ellenstuen, Elistuen, Schrøderstuen, Hagestuen, Konferansesal, Doktorgården, Stabburet/hotellmusset
Annekset, og hjørnet bar, Trongskaringen konferansesal med vrimleareal i nydel.
Grunnflate ca.  7033 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 600
Skjenkeareal ute:
Uteservering Hjørnet bar, hotellhagen
og passasjen mellom Hagestuen og hagen.
Areal ca 2000 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester: 
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2,
uten hensyn til begrensningene i skjenketid.
Skjenking til overnattingsgjester kan kun skje fra minibar på gjesterommmene
samt utenom skjenketidene, på steder som ikke er nenvt i skjenkeareal
Vilkår:
Regnskap skal skal leveres forskriftsmessig,
For å benytte skjenketid til kl. 02 og seneere, slaø skjenkestedet ha dørvakt fra kl. 01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Gilles cafè AS

Bevillingshaver:

Gilles Cafe AS, org.nr. 913 573 064 
Adresse:
Sjøgata 6, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Gilles café og musikk, s.adr
Skjenkestyrer:
Roar Møller, f. 12.12.60
Stedfortreder:
Rannveig Brattland, f. 23.06.1980
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med byfesten. 
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Type virksomhet:
Restaurant
Skjenkeareal inne:
Restaurantlokale 240 kvm , ca 100 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
Platting og hage på bakkeplan, parkeringsplass mellom Gilles Cafè og Turistinformasjonen,
(inngjerdes ved store arrangement). Små platter på begge sider av inngangsdøren.
549 kvm, 200 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha dørvakt etter kl. 01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Hotel Milano A/S

Bevillingshaver:

 Org. nr 987 989 203 Hotell Milano AS,
Adresse:
Vollanvn. 41, 8663 MOSJØEN
Skjenkested:
Hotell Milano, s.adr.
Skjenkestyrer:
Yasin Erdogan, f. 10.09.84
Stedfortreder:
Mithat Akcay, f. 01.06.81
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang: Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Motell, restaurant
Skjenkeareal inne:
ca 220 kvm, selskapslokale, 180 sitteplasser
ca 100 kvm, møterom, 30 sitteplasser
15 overnattingsrom
Skjenkeareal ute:
2 terrasser, totalt 40 kvm, 32 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-2300
fredag - lørdag 1100-0100
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-2300
fredag - lørdag 1300-0100
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For oversnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig
drikk gruppe 1 og 2 uten hensyn til begrensningene satt over.
Skjenking til overnattingsgjester kan kun skje utenom skjenketidene, på steder som ikke er nevnt i skjenkearealet.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Kroverten Mosjøen AS

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 883 444 132, Kroverten Mosjøen AS,
Adresse:
Odin Benums veg 1B, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Kroverten, s.adr.
Skjenkestyrer:
Chi Keung Sze, f. 18.9.1957
Stedfortreder:
Man Leung Yung, f. 3.9.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
130 kvm,100 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
50 kvm, 20 sitteplasser, på uteområde ved nordveggen av bygget.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskal skal leveres forskriftsmessig,

Kulturverkstedet AS

Bevillingshaver:

Kulturverkstedet AS, org.nr. 999 566 545
Adresse:
Sjøgata 22-24, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Kulturverkstedet, s.adr.
Skjenkestyrer:
Tatiana Åkvik, f. 31.12.1955
Stedfortreder:
Jorid Elvenes, f: 21.4.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016  - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafè og spiserestaurant, 
Skjenkeareal inne:
1. etg: 250 kvm, 2. etg: 80 kvm, totalt 140 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
40 kvm, 40 sitteplasser, i bakgård mot torgetM
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1200-0000
Fredag - lørdag 1200-0200
Søndag og helligdag 1200-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0000
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Lokaln

Bevillingshaver:
Org nr. 998 086 663 Lokaln AS

Adresse:
Sjøgata 31, 8656 Mosjøen

Skjenkested:
Lokaln, s adr.
Skjenkestyrer:
Lise Solheim,Født: 12.8.1975
Stedfortreder:
Bjørn Langseth, Født: 6.12.1953
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Pub med uteservering
Skjenkeareal inne:
120 kvm, 90 sitteplasser fordelt på 2 barer – «Lokaln» og «Garagepuben»
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 16 sitteplasser, På bakkeplan i Sjøgata
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag
t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha dørvakt etter kl. 01. Dørvakten skal være godkje

Mahal

 

Organisasjonsnummer. 914 866 731,

Amore mat og vinhus AS,

Adresse:
Strandgt 4, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Mahal, s.adr
Skjenkestyrer:
Øyvind Lervik, Født:30.03.1969
Stedfortreder:
Fritak til 1.7.2019
Alkolholdig drikk:
Gruppe 1.2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden .1.2.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Kafè
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 70 sitteplasser 
Skjenkeareal ute:
40 kvm, 20 sitteplasser ved kortvegg mot sør + på fortau mot vest i Strandgata. 
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken(f.o.m. palmesøndag t.o.m 1 påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Mosjøen Camping AS

Bevillingshaver:

Mosjøen Camping AS, org.nr. 963 671 539
Adresse:
Campingv 1,, 8657 MOSJØEN
Skjenkested:
Mosjøen Camping, s.adr.
Skjenkestyrer:
Per Nøstvik, F 26.6.1953
Stedfortreder:
Bård Bergrem, f. 6.6.1954
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 -30.9. 2020
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Type virksomhet:
Restaurant, bowling, campingplass
Skjenkeareal inne:
1. etg: restaurant, bowlinghall
2. etg: selskapslokale
Totalt ca 150 sitteplasser på 220 kvm.
Skjenkeareal ute:
Terasse over bowlinghall og foran hovedbygningen.
120 kvm, 70 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1700-0100
Fredag - lørdag 1700-0200
Søndag og helligdag 1700-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1700-0100
Fredag - lørdag 1700-0200
Søndag og helligdag 1700-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag
og natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag)er til kl. 02.00,
og i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Mosjøen Hotell AS

Bevillingshaver:

Org. nr. 986 705 244, Mosjøen Hotell AS,
Adresse:
Vollanv 35, 8663 MOSJØEN
Skjenkested:
Mosjøen Hotell, s.adr.
Skjenkestyrer:
Lene Haugen, f. 7.10.1972
Stedfortreder:
Bård Bergrem, f. 6.6.1954
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Hotell, restaurant
Skjenkeareal inne:
320 kvm, 250 sitteplasser i spisesal, møterom, lobby, pub og 42 overnattingsrom
Skjenkeareal ute:
100 kvm terrasse, ca 50 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
uten hensyn til begrensningene satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Umami - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647, Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Umami, s.adr.
Skjenkestyrer:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Stedfortreder:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 1.10.2016 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Dag- /lunsjkafe, med mulighet for kveldsåpent og arrangement.
Skjenkeareal inne:
90 kvm, ca 30 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
30 kvm, 40 sitteplasser. Inngjerdet område i bakgård samt sitteplasser på fortau på gateplan.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.