SALGSBEVILLINGER

A/S Vinmonopolet

Utsalgssted: Vinmonopolet, Smågan 2, Mosjøen

Med hjemmel i alkohollovens § 3-1, jf. §§ 3-3 og 3-4, innvilges A/S Vinmonopolet,Mosjøen.

bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.

Bevillingen gjelder ikke ut over 30. september 2020, jfr. alkoholloven §§ 1-6.

Viser til nye bestemmelser ang. 4 årsperioden, Se alkoholloven §1.6.2.1

Bunnpris Mosjøen

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 994 013 599,
Bunnpris Mosjøen AS,
Adresse:
Smågan 2, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Mosjøen, s.adr.
Styrer:
Marvin Michaelsen, f. 22.7.1980
Stedfortreder:
Christian Gullhav Hatlen, f. 06.7.1990
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 --30.09.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
 Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Bunnpris Olderskog

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 913 295 080,
Bunnpris Olderskog AS,
Adresse:
Skogsvegen 3, 8660 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Olderskog, s.adr
Styrer:
Mona Heggnes, f. 2.12.1976
Stedfortreder:
Ørjan Skonseng, f. 5.7.1972
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

COOP Ekstra Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 947 458 280,
Coop Helgeland SA,
Adresse:
Svortdalen 26, 8626 Mo i Rana
Salgssted:
Coop Extra Halsøy, Endre Dalengs vei 4, 8665 Mosjøen
Styrer:
Berit Kvalfors, f. 26.6.1972
Stedfortreder:
Skule Langø, f. 14.7.1968
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020.
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal være forskriftsmessig levert.

COOP Ekstra Mosjøen

Bevillingshaver:

Coop Helgeland SA, org.nr. 947 458 280
Adresse:
Svortdalen 26, 8626 Mo i Rana
Salgssted:
Coop Extra Mosjøen, Vefsnvn. 11, 8656 Mosjøen
Styrer:
Asle Aalbotsjord, f. 07.10.1955
Stedfortreder:
Hege Romstad, f. 14.10.1969
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent for perioden  1.10. 2016 - 30.9 2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

Drevvatn nærbutikk

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 986 233 202, 
Drevvatn Nærbutikk BA
Adresse:
Drevvassbygda 44, 8672 ELSFJORD
Salgssted:
Nærbutikken Drevvatn, s.adr.
Styrer:
Grethe Hansdotter Aas, f. 18.8.1969
Stedfortreder:
Fritak
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.09.2020 
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgsareal:
ca 100 kvm
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Kiwi 136 Nyrud

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer. 988 041 866,
NG KIWI MIDT-NORGE AS,
Adresse:
P.b. 551, 3412 LIERSTRANDA
Salgssted:
KIWI 136 Nyrud, Nyrudveien 4, 8657 Mosjøen
Styrer:
May Tove Johansen, f. 26.8.1982
Stedfortreder:
Marit Kvalfors f. 22.9.1975
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

Paul Nygaard AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 933 913 597,
Paul Nygaard AS,
Adresse:
Øyfjellgata 16, 8658 Mosjøen
Salgssted:
Servicegrosissten Paul Nygaard AS, s.adr.
Styrer:
Per Dag Nygaard, f. 03.05.1953
Stedfortreder:
Fritak*
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Storhusholdningsgrosisst hvor alkohol gruppe 1 plasseres i eget areal jfr. innlevert tegning
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal til enhver tid leveres forskriftsmessig.
 
* Bevillingen gjelder salg til arrangement med skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende.
Det er begrunnelsen for at det gis fritak for stedfortreder.

Rema 1000 Halsøy

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer: 987 547 456,
Geir Svedal AS,
Adresse:
Leira 5, 8665 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Halsøy, s.adr
Styrer:
Geir Svedal, f. 20.08.1949
Stedfortreder:
Krister Svedal, f. 30.07.1973
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10. 2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig

REMA 1000 Mosjøen

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 921 894 279,
Rune Lyng AS,
Adresse:
Fearnleysgt 15 A, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Mosjøen, Dolstadgt 19, 8663 Mosjøen.
Styrer:
Rune Lyng, f. 19.8.1968
Stedfortreder:
Stig Olav Bolstad, f. 3.4..1970
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig gruppe 1, for perioden 1.4.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Rema 1000 Nyrud

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 916 133 383,
Hans Bjarne Holmen AS,
Adresse:
Nyrudveien 1, 8657 Mosjøen
Salgssted:
Rema 1000 Nyrud, s.adr.
Styrer:
Hans Bjarne Holmen, f. 17.12.1958
Stedfortreder:
Stian Skogsaas, f. 30.12.1983
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag - fredag 0800-2000
lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Spar Halsøy

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 985 315 728 
NorgesGruppen Spar Midt-Norge AS,
Adresse:
Karenslyst allè 12 -14,  0213 Oslo 
Salgssted:
SPAR Halsøy, Leira 6, 8663 Mosjøen
Styrer:
Marit Pedersen, f. 23.10.1966
Stedfortreder:
Stine Honggard, f. 28.11.1986
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - fredag 0800-2000
Lørdag og dag før helligdag 0800-1800
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

SKJENKEBEVILLINGER

Amore mat og vinhus AS

Organisasjonsnummer. 914 866 731,

Amore mat og vinhus AS,

Adresse:
C. M. Havigs gate 19, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Amore Mat og Vinhus, s.adr
Skjenkestyrer:
Keramettin Balci, f. 01.10.61
Stedfortreder:
Grete Ludvigsen, f. 08.02.57
Alkolholdig drikk:
Gruppe 1.2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden .1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Kafè
Skjenkeareal inne:
200 kvm, 54 sitteplasser 
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 20 sitteplasser på bakkeplan ved inngang i Peter Dassgt
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken(f.o.m. palmesøndag t.o.m 1 påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Barthgården - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647,
Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Barth-gården, Sjøgata 15, 8656 Mosjøen.
Skjenkestyrer:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Stedfortreder:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 20.5.2017 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Sommerkafe, med mulighet for arrangement/lukkede selskaper på kveldstid.
Skjenkeareal inne:
80 kvm på , 50 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 50 sitteplasser. Område i bakgård mellom hovedhus, garasje og brygge.
Naturlig avgrenset med port mot gata, som kan lukkes ved større arrangement
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Blomsterbua - Fru Haugans Hotel AS

 

Org. nr: 980 634 205, Fru Haugans hotel AS

Adresse: Boks 81, 8651 Mosjøen

Skjenkested: Fru Haugans Hotel - Blomsterbua

Sjøgata 29, 8656 Mosjøen

Skjenkestyrer: Stefka Vasileva, f. 13.5.1985

Stedfortreder: Ellen Løvold Strand, f. 1.6.1974

Alkoholholdig drikk: Gruppe 1, 2 og 3

Omfang: Alminnelig skjenkebevilling for perioden 28.6 2018 – 30.09.2020, med unntak av en lørdag i juli fra kl. 20.00, i forbindelse med byfesten.

Type virksomhet: Kafe, spiseresturant og pub

Skjenkeareal inne: 100 kvm, 60 sitteplasser

Skjenkeareal ute: 45 kvm, 30 sitteplasser, langs ved veggen rundt huset, jfr. Skisse

Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:

mandag - torsdag 1100-0100

fredag - lørdag 1100-0200

søndag og helligdag 1300-0100

Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:

mandag - torsdag 1300-0100

fredag - lørdag 1300-0200

søndag og helligdag 1300-0100

Skjenketid høytider og høytidsdager:  Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.

Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.

Skjenketid uteservering. For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.

Vilkår: Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

China Kroa Mosjøen AS

Bevillingshaver:
China Kroa Mosjøen AS org.nr. 988 076 880
Adresse:
Skjervgata 8, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
China Kroa, s.adr
Skjenkestyrer:
Yu Juan Chen, f. 01.06.58
Stedfortreder:
Zhang Jin Tao, f. 21.08.55
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020 
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Take away.
Skjenkeareal inne:
Restaurant 70 kvm, tilstøtende rom 30 kvm, totalt ca 45 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
Inngjerdet område mot gate, ca 40 kvm, 20 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-2300
fredag - lørdag 1100-2300
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-2300
fredag - lørdag 1300-2300
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Eiteråholmen AS - Holmen gård.

Bevillingshaver:

Organisajonsnummer 892 844 852,  Eiteråholmen AS
Adresse:
P.b. 455, 8651 Mosjøen
Skjenkested:
Holmen Gård, Eiterådalen, 8658 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Trine Holmen, Født: 7.1.1974
Stedfortreder:
Bjørn Martin Tollefsen, Født: 7.12.1958
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020
Type virksomhet:
Arrangementsgård med aktiviteter og servering.
Skjenkeareal ute:
1000 kvm, 380 plasser,
inngjerdet i tilknytning til bål og grillplass.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
 

Eiteråholmen AS - Holmen gård avd. NANO

Bevillingshaver:

Eiteråholmen AS – org.nr. 982 844 852
Adresse:
P.b.455, 8651 MOSJØEN
Skjenkested:
Holmen gård, avd NANO, Sjøgata 23, 8656 MOSJØEN
Skjenkestyrer:
Bjørn Martin Tollefsen f. 07.12.1958
Stedfortreder:
Trine Holmen, f. 7.12.1974
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10. 2016 - 30.9.2020.
Med unntak av en lørdag i juli hvert år, etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Seseongåpent spisested, pub.
Skjenkeareal inne:
70 kvm, 30 - 40 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 50 sitteplasser inngjerdet mot gata og inngjerdet mot elva.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 11.00-01.00
fredag - lørdag 11.00-02.00
søndag og helligdag 13.00-01.00
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 13.00-01.00
fredag - lørdag 13.00-02.00
søndag og helligdag 13.00-01.00
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
Det settes som vilkår for å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
at etter kl. 01 skla skjenkestedene ha dørvakt.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.
 

Fru Haugans Hotell AS


Bevillingshaver:
Organisasjonsnr: 980634205
Fru Haugans Hotel AS
Adresse:
Postboks 81, 8651 MOSJØEN
Skjenkested:
Fru Haugans hotel, Strandgt 39, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Astrid Stine Garnes, f. 13.4 
Stedfortreder:
Ellen Løvold Strand, f. 1.6..1974
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020,
med untak av en lørdag i juli hvert år fra kl. 20.00 i forbindelse med byfesten.
Type virksomhet:
Hotell med kafé, restauranter og barer.
Skjenkeareal inne:
Kjeller: Rom 1 - 9 (møterom)
1.etg: Hall (lobby) og resepsjon, Rom 101 (Gamle spisesal), 
Fruen bar, Ellenstuen, Elistuen, Schrøderstuen, Hagestuen, Konferansesal, Doktorgården, Stabburet/hotellmusset
Annekset, og hjørnet bar, Trongskaringen konferansesal med vrimleareal i nydel.
Grunnflate ca.  7033 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 600
Skjenkeareal ute:
Uteservering Hjørnet bar, hotellhagen
og passasjen mellom Hagestuen og hagen.
Areal ca 2000 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester: 
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2,
uten hensyn til begrensningene i skjenketid.
Skjenking til overnattingsgjester kan kun skje fra minibar på gjesterommmene
samt utenom skjenketidene, på steder som ikke er nenvt i skjenkeareal
Vilkår:
Regnskap skal skal leveres forskriftsmessig,
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl. 01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Frøken Skjolds Hotel AS

Bevillingshaver:
Organisasjonsnr: 922 285 608
Frøken Skjolds Hotel AS
Adresse:
Vollanv 15, 8663 MOSJØEN
Skjenkested:

Frøken Skjolds Hotel, s adr.
Skjenkestyrer:
Ann - Kristin Sæteren, Født: 9.6.1973
Stedfortreder:
Fritak i 6 mnd, = til 1.11.2019
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.5.2016 - 30.9.2020,
Type virksomhet:
Hotell med spiserestaurant.
Skjenkeareal inne:
Kjeller: Møterom, Pub/disko
1.etg: Møterom, restuarant,Salong/Lobby, resepsjon
2.etg: Møtesal med salong.
Grunnflate ca.  2667 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 100
Skjenkeareal ute:
Terasse - 25 kvm - med utgang fra Lobby/Salong,
og langs fram til inngangsdør på framsiden. 15 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester: 
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2,
uten hensyn til begrensningene i skjenketid.
Vilkår:
Regnskap skal skal leveres forskriftsmessig,
 

Gilles cafè AS

Bevillingshaver:

Gilles Cafe AS, org.nr. 913 573 064 
Adresse:
Sjøgata 6, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Gilles café og musikk, s.adr
Skjenkestyrer:
Roar Møller, f. 12.12.60
Stedfortreder:
Rannveig Brattland, f. 23.06.1980
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med byfesten. 
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Type virksomhet:
Restaurant
Skjenkeareal inne:
Restaurantlokale 240 kvm , ca 100 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
Platting og hage på bakkeplan, parkeringsplass mellom Gilles Cafè og Turistinformasjonen,
(inngjerdes ved store arrangement). Små platter på begge sider av inngangsdøren.
549 kvm, 200 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha dørvakt etter kl. 01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Halsøy Veikro AS

Bevillingshaver:

Org. nr. 923 037 551, Haløy Veikro AS,
Adresse:
Naustgt 3, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Halsøy Veikro,  s.adr.
Skjenkestyrer:
Unni Almås, Født, f. 19.9.1959
Stedfortreder:
Tove Krogstad,Født: 3.8.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.8.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Veikro med matservering og overnatting, samt arrangement i helgene.
Skjenkeareal inne:
135 kvm, 70 sitteplasser i
Skjenkeareal ute:
64 kvm 20 sitteplasser, terrasse i forbindelse med hovedbygg med atkomst fra restaurant. 
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
uten hensyn til begrensningene satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02, og senere,
skal skjenkestedet ha ansatte som kontollerer innganger og uteservering fra kl. 01.

Hotel Milano A/S

Bevillingshaver:

 Org. nr 987 989 203 Hotell Milano AS,
Adresse:
Vollanvn. 41, 8663 MOSJØEN
Skjenkested:
Hotell Milano, s.adr.
Skjenkestyrer:
Yasin Erdogan, f. 10.09.84
Stedfortreder:
Mithat Akcay, f. 01.06.81
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang: Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Motell, restaurant
Skjenkeareal inne:
ca 220 kvm, selskapslokale, 180 sitteplasser
ca 100 kvm, møterom, 30 sitteplasser
15 overnattingsrom
Skjenkeareal ute:
2 terrasser, totalt 40 kvm, 32 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-2300
fredag - lørdag 1100-0100
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-2300
fredag - lørdag 1300-0100
søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For oversnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig
drikk gruppe 1 og 2 uten hensyn til begrensningene satt over.
Skjenking til overnattingsgjester kan kun skje utenom skjenketidene, på steder som ikke er nevnt i skjenkearealet.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Kroverten Mosjøen AS

Bevillingshaver:
Organisasjonsnummer: 883 444 132, Kroverten Mosjøen AS,
Adresse:
Odin Benums veg 1B, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Kroverten, s.adr.
Skjenkestyrer:
Chi Keung Sze, f. 18.9.1957
Stedfortreder:
Man Leung Yung, f. 3.9.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
130 kvm,100 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
50 kvm, 20 sitteplasser, på uteområde ved nordveggen av bygget.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-2300
Fredag - lørdag 1100-2300
Søndag og helligdag 1300-2300
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskal skal leveres forskriftsmessig,

Kulturverkstedet AS

Bevillingshaver:

Kulturverkstedet AS, org.nr. 999 566 545
Adresse:
Sjøgata 22-24, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Kulturverkstedet, s.adr.
Skjenkestyrer:
Tatiana Åkvik, f. 31.12.1955
Stedfortreder:
Jorid Elvenes, f: 21.4.1959
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016  - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafè og spiserestaurant, 
Skjenkeareal inne:
1. etg: 250 kvm, 2. etg: 80 kvm, totalt 140 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
40 kvm, 40 sitteplasser, i bakgård mot torgetM
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0000
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1100-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0000
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Lokaln AS

Bevillingshaver:
Org nr. 998 086 663 Lokaln AS

Adresse:
Sjøgata 31, 8656 Mosjøen

Skjenkested:
Lokaln, s adr.
Skjenkestyrer:
Lise Solheim,Født: 12.8.1975
Stedfortreder:
Bjørn Langseth, Født: 6.12.1953
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 – 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Pub med uteservering
Skjenkeareal inne:
120 kvm, 90 sitteplasser fordelt på 2 barer – «Lokaln» og «Garagepuben»
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 16 sitteplasser, På bakkeplan i Sjøgata
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag
t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha dørvakt etter kl. 01. Dørvakten skal være godkje

Mosjøen Camping AS

Bevillingshaver:

Mosjøen Camping AS, org.nr. 963 671 539
Adresse:
Campingv 1,, 8657 MOSJØEN
Skjenkested:
Mosjøen Camping, s.adr.
Skjenkestyrer:
Per Nøstvik, F 26.6.1953
Stedfortreder:
Bård Bergrem, f. 6.6.1954
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 -30.9. 2020
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Type virksomhet:
Restaurant, bowling, campingplass
Skjenkeareal inne:
1. etg: restaurant, bowlinghall
2. etg: selskapslokale
Totalt ca 150 sitteplasser på 220 kvm.
Skjenkeareal ute:
Terasse over bowlinghall og foran hovedbygningen.
120 kvm, 70 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1700-0100
Fredag - lørdag 1700-0200
Søndag og helligdag 1700-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1700-0100
Fredag - lørdag 1700-0200
Søndag og helligdag 1700-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag
og natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag)er til kl. 02.00,
og i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Mosjøen Hotell AS

Bevillingshaver:

Org. nr. 986 705 244, Mosjøen Hotell AS,
Adresse:
Vollanv 35, 8663 MOSJØEN
Skjenkested:
Mosjøen Hotell, s.adr.
Skjenkestyrer:
Lene Haugen, f. 7.10.1972
Stedfortreder:
Bård Bergrem, f. 6.6.1954
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2016 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Hotell, restaurant
Skjenkeareal inne:
320 kvm, 250 sitteplasser i spisesal, møterom, lobby, pub og 42 overnattingsrom
Skjenkeareal ute:
100 kvm terrasse, ca 50 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2
uten hensyn til begrensningene satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Smak av India - Amore Mat og Vinhus AS

 

Organisasjonsnummer. 914 866 731,

Amore mat og vinhus AS,

Adresse:
Strandgt 4, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Mahal, s.adr
Skjenkestyrer:
Øyvind Lervik, Født:30.03.1969
Stedfortreder:
Fritak til 1.7.2019
Alkolholdig drikk:
Gruppe 1.2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden .1.2.2019 - 30.9.2020
Type virksomhet:
Spiserestaurant, Kafè
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 70 sitteplasser 
Skjenkeareal ute:
40 kvm, 20 sitteplasser ved kortvegg mot sør + på fortau mot vest i Strandgata. 
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken(f.o.m. palmesøndag t.o.m 1 påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Tippen Gastro -Pub

Bevillingshaver:
Org.nr. 822 031 692
Adresse:
Nyrudvegen 17, 8657 MOSJØEN
Skjenkested:
Tippen Gastro -Pub, Strandgt 15, 8656 MOSJØEN
Skjenkestyrer:
Karin Larsen Tverå, f. 03.02.1966
Stedfortreder:
Lovise Larsen Tverå, f. 30.08.1989
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 29.6.2019 - 30.9.2020
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Type virksomhet:
Café,spiserestaurant, pub og nattklubb.
Skjenkeareal inne:
1.etg. Restaurant 112 kvm, ca 70 sitteplasser, og Pub 110 kvm, ca 200 stk. Konsertlokale. 2 etg. med egen pub - 282 kvm, ca 350 sitteplasser.
Skjenkeareal ute:
Avgrenset uteservering på gategrunn og rullestolrampe 252 m2, som vist på vedlagte bilde.
Skjenkearealet skal være tydelig avgrenset,
og det settes som vilkår at kommunenes estetiske retningslinjer følges.
Dette vedtaket gjelder skjenking.
Det settes som vilkår at leie av gategrunn er avtalt med grunneier.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteservering:
Samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02 og senere,
skal skjenkestedet ha ansatte som kontrollerer innganger og uteservering fra kl.01
Uteservering skal følge estetiske retnngslinjer.
Leie av gategrunn må være i orden med grunneier.
 

Umami - Akantus Mosjøen AS

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer. 977 474 647, Akantus Mosjøen AS.
Adresse:
Sjøgata 35, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Umami, s.adr.
Skjenkestyrer:
Camilla Søttar, f. 1.4.1981
Stedfortreder:
Eva Erika Bjørkås f. 18.1.1961
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1,2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for all akoholholdig drikk i perioden 1.10.2016 - 30.9.2020,
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Dag- /lunsjkafe, med mulighet for kveldsåpent og arrangement.
Skjenkeareal inne:
90 kvm, ca 30 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
30 kvm, 40 sitteplasser. Inngjerdet område i bakgård samt sitteplasser på fortau på gateplan.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken
(f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteareal:
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl.02.00 og senere, skal skjenkestedet
ha dørvakt etter kl. 01.00. Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Vikgården AS

Bevillingshaver:

Org.nr. 900 052 263 Vikgården AS
Adresse:
Sjøgata 8, 8656 MOSJØEN
Skjenkested:
Vikgården Landhandel og kaffebu, s.adr.
Skjenkestyrer:
Marianne Myrnes Steinrud, Født: 14.8.1968
Stedfortreder:
Fritak
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.5.2019  - 30.9.2020
med unntak av en lørdag i juli etter kl. 20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafé,  spiserestaurant, pub. 
Skjenkeareal inne:
Butikk/kafé, utbygg og rom i kjeller.  250 kvm, 80 sitteplasser.
Skjenkeareal ute:
Inngjerdet bakgård/hage. Bord og benker inntil Vikgåreden i Sjøgt,8 og inntil husvegg i Åter Bechsgt. 300 kvm, 150 sitteplasser.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0000
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0000
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m.
natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteservering,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.