Alkoholpolitiske retningslinjer

Salgsbevillinger

A/S Vinmonopolet

Utsalgssted: Vinmonopolet, Smågan 2, Mosjøen

Med hjemmel i alkohollovens § 3-1, jf. §§ 3-3 og 3-4, innvilges A/S Vinmonopolet, Mosjøen bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3.
Bevillingen gjelder ikke ut over 30. september 2024, jfr. alkoholloven § 1-6.

I.h.t alkoholpolitiske retningslinjer gjelder punkt 3.2 Tidsbegrensning også for Vinmonopolet.

Bunnpris Gourmet Mosjøen

Bevillingshaver:
Handelshuset Mosjøen AS
Organisasjonsnummer:
994 013 599
Adresse:
Smågan 2, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Gourmet, Smågan 2, 8656 Mosjøen
Styrer:
Marvin Michaelsen
Stedfortreder:
Christian Gullhav Hatlen
Omfang:
Gjeldene innvilget vedtak om omsetting av alkohol i klasse 1, kan flyttes til nye lokaler på samme adresse gjennfør innsendte tegninger. Det skal sendes melding til kommunen når man flytter bevilling til ny lokasjon. Det kan ikke under noen omstendighet omsettes alkohol fra både gammel og ny lokasjon. Bevilling for ny lokasjon gjelder fra innflyttingsdato til 30.09.2024. Bevilling for nåværende lokasjon opphører ved innflytting i ny omsøkt lokasjon.
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal være forskriftsmessig levert.

Bunnpris Olderskog

Bevillingshaver:

Organisasjonsnummer:
913 295 080
Adresse:
Skogsv 3, 8660 Mosjøen
Salgssted:
Bunnpris Olderskog As, s.adr
Styrer:
Mia Nordsæther f. 06.11.1990
Stedfortreder:
Ørjan Skonseng f. 05.07.1972
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

COOP Ekstra Halsøy

Bevillingshaver:
COOP Midt- Norge SA
Organisasjonsnummer: 
938 786 054
Adresse:
Håkon VII’s gt 9, 7041 Trondheim
Salgssted:
COOP Midt- Norge avd. 131 Extra Halsøy, Endre Dalengsv 4, 8665 Mosjøen
Styrer:
Hilde Karin Lamo, født: 20.07.1972
\Stedfortreder:
Brita Nordås, født 22.02.1965
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 01.10.2020-30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal være forskriftsmessig levert.

COOP Ekstra Mosjøen

Bevillingshaver:
COOP Midt- Norge SA
Organisasjonsnummer: 
938 786 054
COOP Midt- Norge SA
Adresse:
Haakon VII’s gt 9, 7041 Trondheim
Salgssted:
COOP Midt- Norge avd 130 Extra Mosjøen, Vefsnv 11,
8656 Mosjøen
Styrer:
Frode Nilsen, født 13.02.1969
Stedfortreder:
Hege Romstad, født: 14.10.1969
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020-30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
Mandag – fredag: 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Drevvatn nærbutikk

Bevillingshaver:
Drevvatn Nærbutikk SA
Organisasjomsnummer.
986 233 202
Adresse:
Drevvassbygda 44, 8672 Elsfjord
Salgssted:
Nærbutikken Drevvatn, s.adr.
Styrer:
Grethe Hansdotter Aas, Født: 18.8.1969
Stedfortreder:
Fritak
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 – 30.9. 2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap må leveres forskriftsmessig.
.

Gulating Mosjøen Ølutsalg AS

Bevillingshaver:
Mosjøen Ølutsalg AS
Organisasjonsnummer:
927 516 047
Adresse:
Smågan 2, 8656 Mosjøen
Salgssted:
Gulating Ølutsalg Mosjøen, Smågan 2, 8656 Mosjøen
Styrer:
Synnøve Wengstad Solheim, f. 27.05.1993
Stedfortreder:
Elisabeth Wengstad, f. 06.06.1991
Omfang:
For perioden 01.05.2023 til 30.09.2024
Type virksomhet:
Ølutsalg
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag: 08.00-18.00

Kiwi 136 Nyrud

Bevillingshaver:
NG KIWI Midt- Norge AS
Organisasjonsnummer:
988 041 866
Adresse:
Ringeriksv 4B, 3414 Lierstranda
Salgssted:
KIWI 136 Nyrud, Nyrudv 4, 8657 Mosjøen
Styrer:
Marit Kvalfors, f. 22.9.1975
Stedfortreder:
Veronica Strand Dahl f. 11.11.1988
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,
for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
Mandag - fredag 08.00-20.00
Lørdag, og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Paul Nygaard AS

Bevillingshaver:
Paul Nygaard AS 
organisasjonsnummer:
928 913 724
Adresse og salgssted:
Øyfjellgata 16, 8656 Mosjøen
Styrer:
Tone-Berit Lintho f. 22.10.1971
Stedfortreder:
Fritak for stedfortreder grunnet virksomhetens art
Omfang:
Engrossalg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Type virksomhet:
Grossist
Salgstid alkoholholdig drikke gruppe 1:
mandag – fredag: 08.00-18.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00

Rema 1000 Halsøy

Bevillingshaver:
Stian Skogsås AS
Organisasjonsnummer:
922 284 571
Adresse:
Leira 5, 8665 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000, Halsøy, s. adr
Styrer:
Stian Skogsaas, F: 30.12.1983
Stedfortreder:
Vegard Krutnes, F:4.1.1991
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 01.10.2020 – 30.09.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

REMA 1000 Mosjøen

Bevillingshaver:
Rune Lyng AS
Organisasjonsnummer:
921 894 279
Adresse:
Fearnleysgt 15 A, 8656 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000 Mosjøen, Dolstadgt 19, 8663 Mosjøen
Styrer:
Rune Lyng, f. 19.8.1968
Stedfortreder:
Line Rasmussen, f. 18.3.1973
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024.
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk.
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Rema 1000 Nyrud

Bevillingshaver:
Robin Eldnes AS
Organisasjonsnummer:
923 129 006
Adresse:
Heming Ungesv 17, 8661 Mosjøen
Salgssted:
REMA 1000, Nyrud, Nyrudv 1, 8657 Mosjøen
Styrer:
Robin Svanheim Eldnes f. 4.3.1988
Stedfortreder:
Anne Mette Holmen f. 4.5.1968
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, for perioden 01.10.2020 – 30.09.2024.
Type virksomhet:
Dagligvarehandel
Salgstid:
mandag - fredag 08.00-20.00
lørdag og dag før helligdag 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Spar Halsøy

Bevillingshaver:
NORGESGRUPPEN SPAR MIDT-NORGE AS
Organisasjonsnummer: 
985 315 728

Adresse:
Karenslyst allè 12 -14, 0213 Oslo
Salgssted:
SPAR Halsøy, Leira 6, 8665 Mosjøen
Styrer:
Marit Pedersen, Født: 23.10.1966
Stedfortreder:
Stine Honggard, Født: 28.11.1986
Omfang:
Alminnelig salgsbevilling for alkoholholdig
drikk gruppe 1, for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Dagligvarebutikk
Salgstid:
mandag – fredag: 08.00-20.00
lørdag, og dag før helligdag: 08.00-18.00
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Skjenkebevillinger

Bakgården Kultur AS

Bevillingshaver:
Bakgården Kultur AS
Organisasjonsnummer:
930995843
Adresse:
Strandgata 38, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Strandgata 38, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Tone Helen Hauge f. 28.03.68
Stedfortreder:
Stein Hauge f.31.07.63
Alkoholholdig drikk:
Skjenking av alkoholgruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 01.08.2023 – 30.09.2024.
Type virksomhet:
Kulturhus med pub/kafe/servering.
Skjenkeareal inne:
I henhold til vedlagt tegning
Skjenkeareal ute:
I henhold til vedlagt tegning
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag kl 11:00 - 01:00 Fredag - lørdag kl 11:00 - 02:00 Søndag og helligdag kl 13:00 - 01:00
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag kl 13:00 - 01:00 Fredag - lørdag kl 13:00 - 02:00 Søndag og helligdag kl 13:00 - 01:00 Skjenketid høytider og høytidsdager: Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag. Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl 02:00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl 02:00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig. For å benytte skjenketid til kl 02:00 og senere, skal skjenkestedet ha ansatt som organiserer inngangskontroll fra kl 01:00. 

Barthbryggo AS

Bevillingshaver:
Barthbryggo AS
Organisasjonsnummer: 
931764950
Adresse:
Sjøgata 15, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Barthbryggo
Skjenkestyrer:
Bente Berg Hansen f. 17.02.83
Stedfortreder:
Stedet gis midlertidig fritak for stedfortreder fram til 01.01.24
Alkoholholdig drikk:
Skjenking av alkoholgruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 27.09.2023 – 01.10.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl 20:00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Restaurant /Spisested/ Konserter
Skjenkeareal inne:
I henhold til vedlagt tegning
Skjenkeareal ute:
I henhold til vedlagt tegning
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag kl 11:00 - 01:00
Fredag - lørdag kl 11:00 - 02:00
Søndag og helligdag kl 13:00 - 01:00
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag kl 13:00 - 01:00
Fredag - lørdag kl 13:00 - 02:00
Søndag og helligdag kl 13:00 - 01:00
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag
og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl 02:00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl 02:00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl 02:00 og senere, skal skjenkestedet ha ansatt som
organiserer inngangskontroll fra kl 01:00.

Blomsterbua Mat & Vinhus AS

Bevillingshaver:
Blomsterbua Mat & Vinhus AS
Organisasjonsnummer: 
928 035 646
Adresse:
Strandgt 39, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Blomsterbua Mat & Vinhus as
Sjøgata 29, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Ann Kristin Sæteren, f. 9.6.1973
Stedfortreder:
Stefka Vasileva, f. 13.5.1985
Alkoholholdig drikk: Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 04.02 2022 – 30.09.2024, med unntak av en lørdag i juli fra kl. 20.00, i forbindelse med byfesten.
Type virksomhet:
Kafe og spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
100 kvm, 74 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
45 kvm, 30 sitteplasser, langs ved veggen rundt huset, jfr. Skisse
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100 fredag - lørdag 1100-
0200 søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100 fredag - lørdag 1300-
0200 søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme
som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1.
nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag
t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger
som satt over.

Cafébaren 2 AS

Bevillingshaver:
Cafébaren 2 AS
Organisasjonsnummer: 
923 765 956
Adresse:
Strandgata 15, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Tippen, Strandgata 15, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Karin Larsen Tverå, f.03.02.66
Stedfortreder:
Lovise Larsen Tverå, f. 30.08.89
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafe, spiserestaurant, pub
Skjenkeareal inne:
504 kvm.
Skjenkeareal ute:
252 kvm.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Drevvatn Nærbutikk SA

Bevillingshaver:
Drevvatn Nærbutikk Sa
Organisasjonsnummer: 
986233202
Adresse:
Drevvassbygda 44, 8672 Elsfjord
Skjenkested:
Drevvatn Nærbutikk
Skjenkestyrer:
Bodil Hennie Fagerli f 220357
Stedfortreder:
Grethe Hansdotter Aas f. 180869
Alkoholholdig drikk:
Skjenking av alkoholgruppe 1
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 13.07.23 – 01.01.24
Type virksomhet:
Pub Skjenkeareal inne: Det skal ikke skjenkes inne i butikken.
Skjenkeareal ute:
Skjenkeareal er butikkens overbygde terrasse og tilstøtende parkeringsplass. Området skal avgrenses med bånd eller gjerde.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1:
Mandag - Søndag og helligdag kl 19:00 - 00:00
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag. All skjenking/salg fra åpnet emballasje Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl 02:00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl 02:00.
Vilkår:
I henhold til alkohollovens § 4-3 og Vefsn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5.2 setter vi som vilkår at: • Dere skal selge fra åpnet emballasje • Butikken skal være stengt når skjenkebevilling er i bruk. 

Fru Haugans Hotell AS

Bevillingshaver:
Fru Haugans Hotel AS
Organisasjonsnummer: 980 634 205
Adresse:
Strandgata 39, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Fru Haugans Hotel AS
Skjenkestyrer:
Vasileva Stefka, f. 13.05.85
Stedfortreder:
Ellen Løvold Strand f. 01.06.74
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024 med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten
Type virksomhet:
Hotell, spiserestaurant, pub,servering i danserestaurant, servering i overnattingssted
Skjenkeareal inne:
Kjeller: Rom 1 - 9 (møterom)
1.etg: Hall (lobby) og resepsjon, Rom 101 (Gamle spisesal),
Fruen bar, Ellenstuen, Elistuen, Schrøderstuen, Hagestuen, Konferansesal, Doktorgården, Stabburet/hotellmusset
Annekset, og hjørnet bar, Trongskaringen konferansesal med vrimleareal i nydel.
Grunnflate ca. 7033 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 600
Skjenkeareal ute:
Uteservering Hjørnet bar, hotellhagen og passasjen mellom Hagestuen og hagen.
Areal ca 2000 kvm. Totalt ant. sitteplasser: 100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Frøken Skjolds Hotel AS

Bevillingshaver:
Frøken Skjolds Hotel AS
Organisasjonsnummer:
922 285 608
Adresse:
Vollanv 15, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Frøken Skjolds Hotel, s.adr.
Skjenkestyrer:
Ellen Strand, født: 1.6.1974
Stedfortreder:
Fritak pga driftkonseptet
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 - 30.9.2024
Type virksomhet:
Hotell, servering overnattingssted.
Skjenkeareal inne:
2667 kvm, 100 sitteplasser, 1.etg: Møterom, restaurant, Salong/Lobby, resepsjon.
2.etg: Møtesal med salong
Kjeller: Møterom – Pub/disko
Skjenkeareal ute:
Terasse -25 kvm - med utgang fra Lobby/Salong og langs fram til inngangsdør på framsiden. 15 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Skjenketid for overnattingsgjester:
For overnattingsgjester kan det skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 uten hensyn til begrensningene satt over utenom skjenkearealene.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Gilles cafè AS

Bevillingshaver:
Gilles Cafè AS
Organisasjonsnummer: 
913 573 064
Adresse:
Sjøgata 6, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Sjøgata 6, Gilles Cafe & Restaurant
Skjenkestyrer:
Roar Møller, f. 12.12.60
Stedfortreder:
Ausra Buciene f. 01.07.75
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Gilles Cafe & Restaurant driver med kafe, restaurant og arrangement. Bedriften åpner kl 08.00 hver morgen og stenger kl. 23.00 i sesongen som er 20. juni til 20. august. Utenom sesongen stenger vi kl 19.00. Vi har fast meny. Når vi har
arrangement har vi som regel åpent til kl 02.00. Våre arrangementer er som oftest levende musikk men også revy,teater etc.
Skjenkeareal inne: Restaurantlokalet er 240 kvm og har 100 sitteplasser. Det er en restaurant avdeling som kan ta opp til 65 sitteplasser og en kafe avdeling med 70 talls møbler (stuemøbler) som tar ca 35 personer. En del av restauranten er også en scene på 7x2x0,40 som brukes til musikk ved f.eks julebord, musikk generelt og underholdning etc.
Skjenkeareal ute:
Platting og hage på bakkeplan. Parkeringsplass mellom Gilles og Turistinformasjonen, dette området inngjerdes ved store arrangement. Små platter på begge sider av inngangsdøren. Området er 549 kvm og har 200 sitteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Hotel Milano A/S

Bevillingshaver:
Hotell Milano AS
Organisajonsnummer:
987989203 
Adresse:
Vollanvegen 41, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Hotell Milano AS, Vollanvegen 41
Skjenkestyrer:
Yasin Erdogan, f. 10.09.84
Stedfortreder:
Mithat Akcay
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Restaurant, hotell, møtevirksomhet
Skjenkeareal:
Møterom, restaurant, vinterhage, uteservering ca 16-20, røykeplass, hotellet, nye møterom
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Kroverten Mosjøen AS

Bevillingshaver:
Kroverten Mosjøen AS
Organisasjonsnummer:
883 444 132
Adresse:
Odin benums veg 1B
Skjenkested:
Kroverten Mosjøen AS
Skjenkestyrer:
Wai Sim Yung, f.18.07.55
Stedfortreder:
Man Leung Yung, f. 03.09.59
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
130 kvm, 100 gjersteplasser
Skjenkeareal ute:
50 kvm, 20 gjesteplasser
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Kulturverkstedet AS

Bevillingshaver:
Kulturverkstedet AS
Organisasjonsnummer: 
999566545
Adresse:
Sjøgata 22-24, 8665 MOSJØEN
Skjenkested:
Kulturverkstedet AS
Skjenkestyrer:
Heidi Ånes, f. 30.10.65
Stedfortreder:
Tanja Åkvik, f.31.12.57
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafe, spiserestaurant
Skjenkeareal inne:
330 kvm, 160 gjesteplasser. 1 etg: "Kaféen", Storsalen
2 etg: Jacobsensal, Finsalen, grårommet og det grønne rommet
Skjenkeareal ute:
100 kvm, 60 gjesteplasser. I bakgård mot torget.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Lokaln AS

Bevillingshaver:
Lokaln AS
Organisasjonsnummer: 
998 086 663
Adresse:
Sjøgata 31, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Lokaln, s adr.
Skjenkestyrer:
Lise Solheim,Født: 12.8.1975
Stedfortreder:
Hilde Otervik, Født: 14.2.1970
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Pub med uteservering
Skjenkeareal inne:
120 kvm, 90 sitteplasser fordelt på 2 barer – «Lokaln» og «Garagepuben»
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 40 sitteplasser, På bakkeplan i Sjøgata
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag,
natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag
t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere,
skal skjenkestedet ha kontroll med etter kl. 01.

Mosjøen Hotell AS

Bevillingshaver:
Legato AS
Organisasjonsnummer:
962397557
Adresse:
Snevegen 60 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Mosjøen Hotell, Vollanvegen 33-35 8663 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Pål Arthur Baadstrand
Stedfortreder:
Lene Haugen
Alkoholholdig drikk:
Skjenking av alkoholgruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.5.2021 – 30.9.2024.
Type virksomhet: Bar/Hotell
Skjenkeareal inne: Vi ønsker bevilling for hotell drift samt en bar/pub og uteservering. I hennhold til vedlagt tegning
Skjenkeareal ute: Viser til vedlagt tegning
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for
fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl.
02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering.
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha ansatt som
organiserer inngangskonroll fra kl.01.

Mosjøen Kantinedrift AS

Bevillingshaver:
Mosjøen kantinedrift AS
Organisasjonsnr: 
984 290 535
Adresse:
Grensen 2, 8663 Mosjøen
Skjenkested:
Gildevangen konditori, Skogsvegen 5, 8661 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Randi Krane, f. 24.05.76
Stedfortreder:
Grethe Sørli, f. 08.02.64
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 1.10.2020 – 30.9.2024
med unntak av en lørdag i juli hvert år etter kl.20.00 i forbindelse med Byfesten.
Type virksomhet:
Kafedrift på dagtid, og bare åpent på kveldstid/høytid når det blir annonsert . Ikke noe fast. Og vi arrangerer selskap
Skjenkeareal inne:
60 kvm, 40 gjesteplasser. Oversiktlig lokale fra disk der gjestene sitter.
Skjenkeareal ute:
20 kvm, 20 gjesteplasser. Benk , bord og stoler tydlig avgrenset med blomsterurner etc.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.
For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha dørvakt fra kl.01.
Dørvakten skal være godkjent av politiet.

Pan Thai AS

Bevillingshaver:
Pan Thai AS
Organisasjonsnummer:
920 978 304
Adresse:
Austerbygdv. 29 B, 8657 Mosjøen
Skjenkested:
Pan Thai, C.M. Havigsgt 56, 8656 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Gunnar Johan Holmen, F. 26.7.1952
Stedfortreder:
Fritak ut perioden.
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 25.08.2020 – 1.10.2020
Type virksomhet:
Kafê, spiserestaurant. Take Away
Skjenkeareal inne:
80 kvm, 20 sitteplasser
Skjenkeareal ute:
25 kvm, 10 sitteplasser, 2 bord med 4 benker
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
mandag - torsdag 1100-0100
fredag - lørdag 1100-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
mandag - torsdag 1300-0100
fredag - lørdag 1300-0200
søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00. Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig.

Topcamp Mosjøen AS

Bevillingshaver:
Topcamp Mosjøen AS
Organisasjonsnummer: 
963 671 539
Adresse:
Campingveien 1 8657 Mosjøen
Skjenkested:
Campingveien 1 8657 Mosjøen
Skjenkestyrer:
Espen Langvatn
Stedfortreder:
Elin Marie Langmo
Alkoholholdig drikk:
Skjenking av alkoholgruppe 1, 2 og 3.
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 07.06.2021 – 30.09.2024.
Type virksomhet: Camping/Overnatting/Restaurant
Skjenkeareal: Campingplass med restaurant / uteservering og bowlinghall – arealer er de samme
som tidligere skjenkebevilling.
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
Skjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00.
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteserveringer,
gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.

Venezia

Bevillingshaver:
Venezia Mosjøen AS
Organisasjonsnummer: 
929 030 893

Adresse:
Strandgata 4, 8656 Mosjøen
Skjenkested:
Venezia, s.adr.
Skjenkestyrer:
Kamal Alahmad f. 01.04.86 
Stedfortreder:
Øyvind Lervik f. 30.03
Alkoholholdig drikk:
Gruppe 1, 2 og 3
Omfang:
Alminnelig skjenkebevilling for perioden 2610.2022 – 30.9.2024
Type virksomhet:
Restaurant
Skjenkeareal inne:
I henhold til innsendte tegning
Skjenkeareal ute:
I henhold til innsendte tegning
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2:
Mandag - torsdag 1100-0100
Fredag - lørdag 1100-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid alkoholholdig drikke gruppe 3:
Mandag - torsdag 1300-0100
Fredag - lørdag 1300-0200
Søndag og helligdag 1300-0100
Skjenketid høytider og høytidsdager:
Natt til 1. mai, natt til Kristi himmelfartsdag, natt til 17. mai er de samme som for fredag og lørdag.
kjenketid i romjula (f.o.m. natt til 2. juledag t.o.m. natt til 1. nyttårsdag) er til kl. 02.00.
Skjenketid i påsken (f.o.m. palmesøndag t.o.m. 1. påskedag) er til kl. 02.00
Skjenketid uteservering:
For skjenking ved uteservering, gjelder de samme tidsbegrensninger som satt over.
Vilkår:
Regnskap skal leveres forskriftsmessig. For å benytte skjenketid til kl. 02 og senere, skal skjenkestedet ha ansatt som organiserer inngangskontroll fra kl.01.