Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

aaa

Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må selv skaffe læremateriell og lære bestemmelsene.

Når du mener du kan ta prøven må du ta kontakt med Servicetorget for å avtale tidspunkt for avleggelse av etablererprøve.
Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter for å avlegge prøven.

Saksbehandling

Saksbehandling

Når du har bestått etablererprøven utsteder kommunen et bevis. Dette er gyldig over hele landet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00 kl 10-14
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Harald Fåkvam
Tittel:SLT-koordinator
Telefon:994 08 108
Mobil:994 08 108
Epost:harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Serveringsprøve

Oppdatert:2023-03-31 10:47