Regjeringen har tydelige anbefalinger om at alle som kan skal ha hjemmekontor, samt at antall nærkontakter skal begrenses.

Som en følge av dette har Vefsn kommune 14.01.21 besluttet at rådhuset forsatt skal holdes stengt.  Dette gjelder inntil videre.

Sentralbordet er bemannet mand-fredag 9:00-15:00 - tlf 71 10 10 00.

Besøkende som har gjort avtale med saksbehandler eller rådgiver, kan møte på rådhuset etter avtale.

Vi oppfordrer alle til å henvende seg til ansatte på rådhuset ved å bruke telefon. Eller sende e-post der denne er kjent.

Du finner kontaktinformasjon til servicetorg, postmottak og til ansatte her på vår hjemmeside:  Kontaktinfo