Olderskog barnehage har tre avdelinger med barn i alderen 0 - 6 år.

Barna er delt inn i tre aldersinndelte avdelinger, for å kunne gi best tilrettelegging for barnas leke- og læringsmiljø.

Barnehagen har et flott uteområde med skog, sandkasser, akebakke, sykkelsti og ulike lekeapparater. Vi har også ei køte og et laftet tun med bålplass.

I tillegg har vi en flott turplass ved Litjenget, på Olderskog, som vi ofte benytter oss av.