Olderskog barnehage har tre avdelinger med barn i alderen 0 - 6 år.

De yngste barna er sammen på ei avdeling, mens barn fra 2-6 år er fordelt på to avdelinger. Dette gir barna få overganger i løpet av barnehagetida.

Barnehagen har et flott uteområde med skog, sandkasser, akebakke, sykkelsti og ulike lekeapparater. Vi har også ei køte og et laftet tun med bålplass.

I tillegg har vi fotballbanen like over gjerdet og en flott turplass ved Litjenget, noe vi ofte benytter oss av