Bukkene Bruse (0-2 år)

"Toddleravdeling" hvor ett og to åringene er samlet. Med "toddler" mener vi en som stabber og går, så her er det mye bruk av sansene, utforsking av og med egen kropp, og egne ferdigheter. Hverdagen her er fylt med omsorg og trygghet. De små barna er opptatt av de nære ting, og det som skjer akkurat nå. De skal få oppleve livet sammen med andre, hvordan det fungerer og hvrodan vi viser omsorg for hverandre.

 

Kardemomme By (2-4 år)

Vi vektlegger fortsatt omsorg og det å ha trygg, forutsigbare dager, samtidig som barna nå trenger litt flere utfordringer. Vi vil gi barna ferdigheter, kunnskaper og interesser. Derfor er leken den viktigste aktiviteten for oss på Kardemomme By. Leken har sin egenverdi, go er samtidig en flott inngangsport for tilpassede utfordringer. Leken gir oss gode muligheter til å stimulere motorikk, språk og godt sosialt samspill.

 

Karius og Baktus (4 og 5 år)

Dette er avdelinga for de største barna i barnehagen. Leken og vennskap er viktigt for barna. I tillegg til den frie leken inne og ute, har vi aktiviteter og utfordringer  i mindre grupper. Vi går på turer hvor vi er ute hele dagen, med mat og drikke i sekken. De største barna på avdelinga har førskolegruppe en gang i uka. Vi låner rom på Olderskog skole hvor vi jobber med ulike førskoleaktiviteter.