Bukkene Bruse er vår ”Toddleravdeling”, hvor 1-åringene og noen 2-åringer er samlet. Med ”toddler” mener vi en som stabber og går, så her er mye bruk av sansene, utforsking av og med egen kropp, og  egne ferdig-heter. Hverdagen er her fylt med omsorg og trygghet. De små barna er opptatt av de nære ting, og det som skjer akkurat nå. De skal få oppleve livet sammen med andre, hvordan det fungerer og hvordan vi viser omsorg for hverandre.

 

Kardemommeby og Karius og Baktus har vi barn fra 2-6år. Vi vektlegger fortsatt omsorg og det å ha trygge, forutsigbare dager. Samtidig som ungene trenger flere ufordringer etter hvert som de blir større. Vi vil gi utfordringer med utgangspunkt i barnas ferdigheter, kunnskaper og interesser. Derfor er leken den viktigste aktiviteten. Leken har sin egenverdi, og gir oss samtidig gode muligheter til å stimulere motorikk, språk og godt sosialt samspill. Lekegrupper er en av metodene vi bruker.

De største barna på Kardemommeby og Karius og Baktus har førskolegruppe en gang i uka. I løpet av året låner de rom på Olderskog skole og er i bassenget.