Drevja barnehage er en kommunal barnehage med to avdelinger:

Barnehagen er en tradisjonsrik barnehage som legger vekt på å ta vare på nye og gamle tradisjoner fra Drevja og Vefsn.

Drevja barnehage er en trygg og god barnehage for både barn, foreldre og ansatte. Det jobbes mye for å skape vennskap, opplevelser og kunne gi uttrykk for følelser/tanker med ord.

Drevja barnehage jobber for at "Alle skal ha en venn/lekekamerat i barnehagen".