Drevja barnehage har to avdelinger:

 

Knøtteliten er ei småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år.

Byggeklossen er ei storbarnsavdeling for barn i alderen 3-6 år.