Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. nov. 2020 kl. 13:21

Informasjon om koronaviruset

Les mer

MØTE FAU 02.10.17

REFERAT MØTE FAU KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE
Følgende møtte:
Nina Tangstad 8.tr /Gry Orfei Solbraa og John Even Liland / Line Morisbak og Wenche Osheim
Frafall: Olav Karlsen1-20/21 Kort om status på skolen
Skolen har hatt en markering av Hjertesone og utdeling av gratis bagett til alle elever mandag 19.oktober. Kirkens Bymisjon planlegger oppstart med salg av mat en gang i uka fra begynnelsen av november.
Det er knyttet stor spenning til hvordan de økonomiske utfordringene i kommunen vil gjøre seg gjeldende for skolen. Forslag til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 vil bli kjent i uke 45.
Skolen følger smittevernveilederen fra UDIR. Dersom smittesituasjonen i kommunen skulle tilsi det, kan styret i FAU ev ha møter via Teams.

2-20/21 Valg av nytt styre i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg).
Gry Orfei Solbraa ble valgt som leder for FAU, og Olav Karlsen som nestleder.
De møter i skolens samarbeidsutvalg, og Gry Orfei Solbraa møter i det kommunale foreldreutvalget (KFU)
Referat fra FAU-møter vil bli lagt på skolens hjemmeside, og sendt til styret i FAU.

Neste møte:
Onsdag 25.november kl 19.00 på møterom 1 (ved resepsjonen)Karin Tverå Juvik
ref.