Kulstad barnehage ble åpnet 04.01.90 og eies og drives av Vefsn kommune.

Barnehagen driver fleksibelt i forhold til antall barn og grupper, og er bygget med 4 avdelinger og et tilleggsareal midt i. Det er i utgangspunktet plass til ca. 54 barn, fordelt på 2 avdelinger med 7-9 barn (0-3 år) og 2 avdelinger med 14-18 barn (3-6 år). For tiden tar vi tilleggsarealet i bruk til en egen førskole-avdeling. Vi har dermed fordelt 3-6-åringene på tre avdelinger, slik at det blir færre barn per avdeling.                           

Vi har ei faglig sterk personalgruppe, med en god blanding av pedagoger, fagarbeidere og assistenter med lang erfaring med arbeid med små barn. Vi har i dag over 50 % pedagogtetthet.

Barnehagen ligger midt i Kulstadlia, like overfor Kulstad skole. Det gir gode muligheter for samarbeid med skolen og bruk av skolens inne- og uteareal.

Uteområdet i barnehagen er variert og kupert, og vi har ulike typer natur i gåavstand fra barnehagen. Vi bruker både skogen og sjøen til ulike utflukter.

Omsorg, lek, læring og danning er viktige områder å jobbe målrettet med i barnehagen. Små barns tilknytning og relasjonskompetansen hos de voksne er avgjørende for at barnehagemiljøet skal bli en god og inkluderende læringsarena for alle barn.

 

Vi har nylig gjennomført en 2-årig satsning fra Utdanningsdirektoratet; «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Erfaringene fra denne satsninga videreføres, samtidig som vi nå skal i gang med en ny kommunal satsning; «Digital praksis i barnehagen».