Kulstad barnehage ble åpnet 04.01.90 og eies og drives av Vefsn kommune. I 2020 kan vi gratulere barnehagen med 30-årsjubileum!

Barnehagen driver fleksibelt i forhold til antall barn og grupper, men den er bygget med 4 avdelinger og et tilleggsareal midt i. Det vil være plass til ca. 54 barn, fordelt på 2 avdelinger med 7-9 barn (0-3 år) og 2 avdelinger med 14-18 barn (3-6 år). I år har vi fordelt 3-6-åringene på 3 avdelinger, slik at det blir færre barn per avdeling.

Vi har ei faglig sterk personalgruppe, med en god blanding av nyutdannede pedagoger og ansatte med lang erfaring med arbeid med små barn. Vi har i dag 50 % pedagogtetthet.

Barnehagen ligger midt i Kulstadlia, like overfor Kulstad skole. Det gir gode muligheter for samarbeid med skolen og bruk av skolens inne- og uteareal.

Uteområdet i barnehagen er variert og kupert, og vi har ulike typer natur i gåavstand fra barnehagen. Vi bruker både skogen og sjøen til ulike utflukter.

Omsorg, lek, læring og danning er viktige områder å jobbe målrettet med i barnehagen. Små barns tilknytning og relasjonskompetansen hos de voksne er avgjørende for at barnehagemiljøet skal bli en god og inkluderende læringsarena for alle barn.

Dette ønsker vi å oppnå gjennom konkret jobbing innenfor følgende satsningsområder:

Naturen som læringsarena
Språk og samspill
Kreativitet og rom for undring

 

Vi er også aktivt deltakende i en 2-årig satsning fra Utdanningsdirektoratet; «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».