Kulstad barnehage ble åpnet 04.01.90 og eies og drives av Vefsn kommune.

Barnehagen driver fleksibelt i forhold til antall barn og grupper, men den er bygget med 4 avdelinger og et tilleggsareal midt i. Det vil være plass til ca. 54 barn, fordelt på 2 avdelinger med 7-9 barn (0-3 år) og 2 avdelinger med 14-18 barn (3-6 år).

Vi har ei faglig sterk personalgruppe, med en god blanding av nyutdannede pedagoger og ansatte med lang erfaring med arbeid med små barn. Vi har i dag 50 % pedagogtetthet.

Barnehagen ligger midt i Kulstadlia, like overfor Kulstad skole. Det gir gode muligheter for samarbeid med skolen og bruk av skolens inne- og uteareal.

Uteområdet i barnehagen er variert og kupert, og vi har ulike typer natur i gåavstand fra barnehagen. Vi bruker både skogen og sjøen til ulike utflukter.

Omsorg, lek, læring og danning er viktige områder å jobbe målrettet med i barnehagen. Små barns tilknytning og relasjonskompetansen hos de voksne er avgjørende for at barnehagemiljøet skal bli en god og inkluderende læringsarena for alle barn.

Dette ønsker vi å oppnå gjennom konkret jobbing innenfor følgende satsningsområder:

Naturen som læringsarena
Språk og samspill
Kreativitet og rom for undring

 

Vi er også aktivt deltakende i en 2-årig satsning fra Utdanningsdirektoratet; «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».