Status

Vefsn kommune startet vaksinasjonsprogrammet mot koronavirus 6. januar. Vaksineringen blir gjennomført hver uke utover vinteren til prioriterte grupper.  Vi vaksinerer nå aldersgruppen 75-84 år. Små vaksineleveranser gjør at det kan ta flere uker vaksinere hver aldersgruppe.​ Vaksinen fra Pfizer/Biontech settes i 2 doser med 3 ukers mellomrom.  

Vi er ferdig med vaksinasjon av aldersgruppen 85 år og eldre. Dersom du tilhører aldersgruppen over 85 år, og ikke har blitt kontaktet med tilbud om vaksinasjon, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for time: 94 80 81 86. 

Vaksinasjonsstatus:

18/2
Vi har denne uka gjennomført sjuende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1138 doser.  294 personer har fått 2 doser og 550 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI. Innkallingslistene våre går etter fødselsdato, og ved vaksineringen i dag har vi kommet fram til de som er født i 1940.

13/2
Vi har denne uka gjennomført sjette runde med vaksinering. Vi har kvalitetssikret tallene for å være skre på at de korrekte. Det er til sammen satt 913 doser. 215 personer har fått 2 doser og 483 personer har fått 1 dose. 20 % av dosene har gått til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

5/2
Vi har denne uka i gjennomført femte runde med vaksinering. Det er til sammen satt 617 doser, hvor 120 personer nå har fått 2 doser og 377 har fått 1 dose. Vi har denne uka startet med vaksinering i aldersgruppa 75 – 85 år. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

28/1
Vi har i går og i dag gjennomført fjerde runde med vaksinering. 65 personer har fått 2 doser. 296 personer har fått 1 dose. Vi er ennå ikke ferdig med vaksinering av befolkningen over 85 år, så vi fortsetter med dem neste uke. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

21/1
Vi har i dag gjennomført tredje runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 217 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 79 til hjemmeboende over 85 år og 41 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Neste uke vil vi motta 144 nye vaksinedoser. Halvparten av disse vil bli gitt som dose nr. 2 til de som fikk vaksiner den første uka vi vaksinerte. 

13/1
Vi har i dag gjennomført andre runde med førstegangs vaksinering. Til sammen er det satt 127 vaksiner, hvorav 97 til sykehjemsbeboere, 6 til personer over 85 år i omsorgsboliger og 24 til helsepersonell. Dette er gjort i henhold til nasjonale føringer for prioritering. Vi har ikke fått melding om noen spesielle bivirkninger. Neste uke vil vi motta 90 nye vaksinedoser. Vi vil da starte opp med den øvrige befolkning. Vi starter da med personer over 85 år samt at vi fortsetter med 20 % av dosene til lista med prioritert helsepersonell.

6/1
Vi har i dag startet opp med vaksinering på sykehjemmet. Vi har satt alle dosene vi fikk tilsendt i første forsendelse, og det ble til sammen satt 73 vaksinedoser. Neste uke får vi 9 hetteglass, og det bør da bli nok til minst 54 doser. Vi vet ennå ikke hvor mye vi vil få tilsendt ukene etter det. Vi håper å komme i gang med den øvrige befolkning ihht prioriteringsliste i uke 3.

 

 

 

 

 


 

Vaksinetelefonen

Vi har åpen "Vaksinetelefon": telefonnummer 948 08 186.
Telefonen er betjent mandag til fredag kl 8.30-10.30.

Du vil bli oppringt av vaksinegruppen når det er din tur til å bli vaksinert

Viktig at du tar tlf når vi ringer! Anropet kommer fra 75 10 10 00 (Vefsn kommunes telefonnr) 
Du kan ikke ringe tilbake til dette telenummer om du har spørsmål om vaksineringen.

Hit kan du ringe om du har spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden.

Ta også kontakt med vaksinetelefonen dersom du må flytte vaksinetimen din pga feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon.
Vi ber deg allerede nå ta stilling til om du vil vaksineres, og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja. 

Vær obs på svindelforsøk!

Vefsn kommune er informert om at det på nasjonal basis forekommer ulike former for svindelforsøk i forbindelse med tilbud om koronavaksine. For å forebygge at vefsninger blir utsatt for svindel, ber vi deg være oppmerksom på følgende: 

Forhåndsbetaling?
Det er IKKE egenandel på koronavaksinen. Vaksinen er alltid GRATIS. Dersom du får tilbud om vaksine mot et forhåndsgebyr, kan du regne det som svindelforsøk. Ikke takk ja til koronavaksine mot forhåndsbetaling. Ikke oppgi bankkortdetaljer eller helseopplysninger til noen som tilbyr vaksinasjon mot forhåndsbetaling.

Hvem kontakter deg med tilbud om vaksine?
Vefsn kommune tilbyr foreløpig KUN vaksine via telefonoppringing fra kommunalt personell. Vaksinegruppa ringer fra telefonnummer 75101000. 

Blir du kontaktet med vaksinetilbud på sosiale medier?
Vi tilbyr ikke vaksinasjon direkte til enkeltinnbyggere via sosiale medier, messenger etc. 

Vaksinetilbud på SMS?
Vefsn kommune tar innen kort tid i bruk Helseboka for reservasjon og timebestilling. Du kan da oppleve å få SMS om timebestilling, men kun etter at du selv har registrert deg i systemet. Mer informasjon om dette systemet kommer på kommunens hjemmeside. Det vil fortsatt være GRATIS å vaksinere seg.

Frivillig og gratis - Har du tenkt igjennom om du vil vaksinere deg?

Vaksinen gratis og det er frivillig å vaksinere seg, men vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinasjon. 

Vi ber alle voksne om å bestemme seg for om de vil takke ja eller nei til vaksinen.

Når vaksinegruppen tar kontakt for å tilby time, er det få dager til vaksinen ankommer, og det er viktig at alle kan gi et svar allerede ved første telefonsamtale.

Det vil bli stilt kontrollspørsmål, som sikrer at det er trygt for deg å få vaksinen. 

Dersom det er usikkert om du kan få vaksinen etter kontrollspørsmålene, avklarer legene i vaksinasjonsgruppa om vaksinen er trygg for akkurat deg. 

Er vaksinen trygg?

Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger,
finner du på folkehelseinstituttet:  Informasjon til befolkningen om koronavaksine.

Prioritering: - når er det din tur?

Vaksinen kommer i mindre forsendelser. Vaksinasjon vil foregå i mange omganger, og det kan ta flere måneder før alle har fått tilbud om vaksine. 

Vaksinene prioriteres nasjonalt, i følgende rekkefølge:

  • Sykehjemsbeboere
  • Personer over 85 år, personer 75-85 år, personer 65-75 år
  • Personer i risikogrupper 18-65 år
  • 20 % av hver vaksineleveranse er forbeholdt helsepersonell. For prioritering av helsepersonell benyttes et nasjonalt prioriteringsverktøy fra FHI
  • Deretter kan vaksinen bli tilgjengelig for andre, alt etter hvordan pandemien utvikler seg.Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år. 

Hvordan får du time til vaksinasjon?

​Personer som er aktuelle for vaksinasjon i ulike leveranser blir oppringt fra kommunens vaksinasjonsgruppe med tilbud om vaksinasjon, og tildeling av vaksinasjonstidspunkt. Vaksinen settes i 2 doser med 3 ukers mellomrom. Begge timene tildeles ved første kontakt fra kommunen. Ved endring i tidspunkt for vaksineleveranse kan timen bli endret på kort varsel. 

Hvordan vet kommunen at du er i risikogruppe og skal tilbys vaksine?

Kommunen tilstreber høyest mulig vaksinasjonsdekning blant personer i risikogrupper, og vil bruke flere parallelle metoder for å identifisere alle innbyggere som kan tilbys vaksine. 

​Aldersgrupper 65 år og eldre: 
Kommunen henter ut data fra offentlige register for personer i aldersgrupper over 65. Vi sikrer at de som ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsgruppa selv kan ta kontakt for time til vaksinasjon.

​Personer i risikogruppen i alderen 18-65: 
Kommunen samarbeider med fastlegene for å identifisere personer mellom 18-65 i nasjonalt definerte risikogrupper. Vi har også et system for å sikre at personer som bor/oppholder seg i Vefsn, som ikke kommer med på listene fra fastlegene, blir fanget opp og tilbudt vaksine. Vi vil informere befolkningen om konkrete diagnoser til prioritet, og sikrer at de som ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsgruppa innen en gitt tidsfrist selv kan ta kontakt for time til vaksinasjon. Det kommer mer informasjon om aktuelle sykdommer/diagnoser når det nærmer seg vaksinasjon for risikogrupper 18-65 år. 

Bør du kontakte fastegen?

Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen angående vaksinasjon, eller for å undersøke om man kommer med på listene.

Kommunens vaksinasjonsgruppe koordinerer vaksineringen, og samarbeider med fastlegene. ​Det opprettes innen kort tid en kommunal vaksinasjonstelefon.

Hvor skal du møte, og hvordan kommer du deg dit?

​Vaksinasjonssted:  Betel, Mathias Bruns gate i Mosjøen. Se kart

​Møt opp til avtalt tidspunkt. 

​Transport:  
Du kan komme til vaksinasjonslokalet med egen bil. Følg anvisninger om parkering
Vi ber pårørende om bistand til å følge de eldste aldersgruppene til vaksinasjonslokalet.

Hjemmeboende med sterkt nedsatt forflytningsevne kan vaksineres i samarbeid med hjemmetjenesten. 

(Sykehjemsbeboere er vaksinert i institusjon)

Når kan du ikke kan møte til vaksinasjon?

Gi beskjed på vaksinetelefonen om du er forhindret fra å møte. Du kan ikke møte til vaksinasjon om du har feber, er i karantene eller isolasjon. Du vil da få en ny time til vaksinasjon. Vi kan heller ikke gi vaksine til gravide. 

Hvis det går mer enn 3 uker mellom dosene?

Det må gå minimum 3 uker mellom vaksinedosene. Vaksinen gir ikke mindre effekt om det går noe lengre tid før du får andre dose.

Slipper vaksinerte å følge smitteverntiltakene i samfunnet?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning.

Slipper vaksinerte å teste seg og være i karantene ved symptomer?

Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning. Slik informasjon vil kommer etter hvert som vaksinen tas i bruk i en større del av befolkningen. 

Nyttig informasjon om vaksine/vaksinering finner du også på folkehelseinstituettet: