Barneverntjenesten er samfunnskritisk tjeneste og følger retningslinjer fra Bufdir/Statsforvalteren som ble sendt ut 10.12.21 og som samsvarer med tiltakene som regjeringen publiserte 13.12.21. Det innebærer at barneverntjenesten har åpent og er fysisk tilgjengelig.

Møtevirksomhet med samarbeidspartnere opprettholdes og gjennomføres på Teams.

Indre Helgeland barnevernvakt er operativ utenom ordinærkontortid og alle helligdager -  Telefon 992 85 300