Send sikker post til barnevernstjenesten

Ved å benytte eDialog kan du sende dokumenter (tilbakemeldinger, søknader, opplysninger, etc) til barnevernstjenesten via en sikker kanal. 
Gå til  eDialog barnevern
 

Send bekymringsmelding

Hvis du vil melde om bekymring for et barn bruker du elektronisk bekymringsmelding til barnevernet