Vaksineringen i uke 3:
Torsdag 20.01 kl. 08:30-18:00 på Betel
 

Denne vaksinasjonen gjelder:

  • 1. dose
  • 2. dose (minimum 4 uker etter 1. dose)
  • Oppfriskningsdose til de som fikk 2.dose for minimum 20 uker siden. 
  • Personer med nedsatt immunforsvar: Oppfriskningsdose (4. dose) minimum 3 mnd. etter 3. dose.

Vi ber deg om å sjekke dato for forrige dose FØR du møter opp til vaksinering, slik at du ikke møter opp unødig:  www.helsenorge.no/vaksiner

Det må påberegnes noe venting. Vi oppfordrer til å benytte hele åpningstiden.  Om du ikke kan møte på denne dagen, blir det ny drop-in vaksinering i uke 4. Se vår hjemmeside for info: www.vefsn.kommune.no/vaksinering

Ved spørsmål, ring vaksinetelefonen tlf: 94808186.