Velkommen inn til Andås bhgAndås barnehage hadde sin første åpningsdag i nye lokaler på Andås 10. september 2018. Før den tid holdt vi til i midlertidige lokaler i den gamle ungdomsskolen på Kippermoen siden høsten 2015. Andås barnehage er underlagt Enhet for barnehager og eies og drives av Vefsn kommune.

Barnehagen har plass til 84 barn fordelt på  5 avdelinger, hvorav den ene («Håndtrykket») foreløpig ikke er tatt i bruk. Vi har dermed to småbarnsavdelinger; «Lillefot» og ”Hjerterommet”, og to avdelinger for storbarn; ”Smilehullet” og ”Armkroken”.  

Vi har flotte, moderne lokaler der hver avdeling har egen inngang, garderobe, bad og kjøkken i tillegg til tre avdelte lekerom. Barnehagen har også felles sanserom, allrom (gymrom) og formingsverksted og gode fasiliteter for personalet.

Vi har et stort og moderne uteareal som innbyr til variert lek og aktivitet. Barnehagen ligger også naturskjønt til med mange fine turstier og turmål i nærområdet.

Vi har en engasjert og kompetent personalgruppe som hver dag jobber for «Å gi alle barn en følelse av egenverd og opplevelse av mestring», som er Andås barnehage sitt hovedmål.

Våre fokusområder er «Relasjonskompetanse» og «Livsmestring og helse», noe vi jobber spesielt med gjennom prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Ta gjerne en titt i vår årsplan for mer informasjon om oss og hva vi vektlegger.

Vi ønsker nye søkere velkommen til oss. Ta gjerne kontakt for en samtale eller avtale om omvisning.