Vefsn kommune har i løpet av helgen fått melding om 13 nye positive tester.

Dette dreier seg om 8 voksne og 5 barn/ungdommer.

De smittede er nå i isolasjon og smittesporing er utført.

Smittevei er kjent for de aller fleste tilfellene.

Alle de voksne er vaksinert.

Vi har fått melding om flere positive hurtigtester i helgen, spesielt blant ungdom.

Vi forventer derfor flere positive PCR-tester fremover, og oppfordrer alle til å teste seg når man kjenner symptomer eller får melding om at man er nærkontakt.

Vi minner også om dropin mulighetene for vaksinering

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator