Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen.

Trafikksikkerhetsplanen 2022-2025 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Vefsn kommune. 

Last ned Trafikksikkerhetsplanen