I tillegg har vi system for henting av slam fra kloakkummer i kommunen.

Ved problemer med avløspanlegg kan du kontakte driftsvakta tlf. 901 51 200 eller slamvakt/spylebil på 900 34 919.