Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brøyting

Teknisk drift har totalt 11 brøyteenheter som betjenes av to vaktlag på til sammen 24 personer som er tilgjengelig ved full utkalling. Teknisk strør alle kommunale veger i egenregi.

I tillegg har kommunen en del private entreprenører som brøyter på 10 forskjellige roder rundt om i distriktet. Dette er: Eiterådalen, Øksendal, Vestersia, Reinfjellet, Marka, Luktvatnet, Seljelia, Drevatnet, Skaland, Lindset, Hellfjell, Fjordveien, Drevja, Toven, Granmoen, Ravnåga, Vestvågan, Herringbotnet, Elsfjord m. fl. 

Det brøytes etter oppsatte ruter, og ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger/gater.

Teknisk drift har ansvar for brøyting av det kommunale vegnettet, som omfatter ca. 250 km veg.

I vår standard er følgende kriterier lagt til grunn ved brøyting:

Hovedveier/busstraseer – brøyting starter ved 10 cm snødybde (8 cm våt snø). 

Gang-/sykkelveger - brøyting starter ved snødybde 5 cm.

Prioritert sykkelveg (Hjertesone) - GSb

I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding. Dette er ikke noe de store brøytebilene kan gjøre, og snødeponier kan derfor bli liggende en stund etter at brøytebilene har brøytet ferdig en gate/veg.

Hva forventer vi av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem
  • At du selv rydder inngangen mot egen eiendom
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.
  • At du aksepterer at vi freser snø inn på privat eiendom når snøfreser tas i bruk for å fjerne snø

Vefsn kommune minner om de kommunale vedtektene som omhandler snørydding:

§ 12.Takras: Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 15.Snøfall og takras: Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes ut på offentlig sted. Snø og is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø eller is ikke kan legges inntil vegg eller hagegjerde, kan den legges i vegkanten, selv om rennestein blokkeres. Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra gaten som fra fortauet

Brøyting og kontaktinformasjon

Ved store snøfall, blir alt mannskap kalt ut. Det er ca 11 enheter ute ved full utkalling. Dette skjer ofte på natten av hensyn til trafikkavvikling. Sjåførene brøyter kontinuerlig til ruta er ferdig. Snør det mye fortsetter snøryddingen utover dagen, i den grad vi kan gjennomføre det i tråd med hviletidsbestemmelsene.

Vi ber alle om å ikke parkere bilen slik at den står til hinder for brøytemannskapet.

Henvendelser angående brøyting kan meldes i vår "melding om feil" tjeneste. 

Har du spørsmål om brøyting av offentlig veg kan du sende e-post til: post@vefsn.kommune.no.