Drikkevannet i Vefsn har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet
Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Kokevarsel for endring i drikkevannskvaliteten
Vi sender alltid ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling. Vi varsler også når kokeanbefalingen er opphevet. 

Lov og forskrift
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)