Trygghetsalarmen er en digital alarm, du trenger derfor ikke privat telefon for å kunne ta denne i bruk. Alarmen fastmonteres hjemme hos deg, og det medfølger et tilhørende alarmsmykke/armbånd som skal brukes ved akutte omsorgsbehov. Du kommer da i direkte kontakt med hjemmetjenesten, uansett når i døgnet behovet måtte oppstå. Armbåndet/smykket tåler vann og kan derfor bæres hele døgnet (også under dusjing). 

Ved akutte omsorgsbehov, trykker du på den røde knappen på den stasjonære trygghetsalarmen eller på armbåndet/smykke. Det vil opprettes en samtale mellom deg og hjemmetjenesten i Vefsn kommune. Hjemmetjenesten vil vurderer hvilke tiltak som må iverksettes. Dersom det er hensiktsmessig, kan hjemmetjenesten kontakte pårørende, naboer eller andre aktuelle instanser.

Hvordan søke?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søknadsskjema

Søknaden sendes til:

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Praktiske forhold

  • Hjemmesykepleien vil ta kontakt med deg for å avtale av montering/oppkobling av alarmen.

  • Alle som får innvilget trygghetsalarm, må ha en nøkkelboks ved inngangsdøren. I nøkkelboksen skal det være nøkkel til leiligheten/huset. Slik kan personell fra hjemmetjeneste, ambulansetjeneste og brannvesen raskt komme deg til unnsetning dersom du selv ikke er i stand til å låse opp døren.

 

Betaling