Denne trygghetsalarmen er mobil, og kan derfor brukes utenfor hjemmet. Eks. når du henter posten eller går på butikken. Alarmen har GPS slik at man kan finne deg hvis du går deg bort eller ved behov for hjelp. Ved akutt omsorgsbehov trykker du på alarmknappen, og det opprettes en samtale mellom deg og hjemmetjenesten i Vefsn kommune. Hjemmetjenesten vil vurdere hvilke tiltak som må iverksettes. Dersom det er hensiktsmessig kontakes pårørende, naboer eller andre aktuelle instanser.

 

Hvordan søke?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om Mobil trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker for deg må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema

Søknaden sendes til:

Vefsn kommune

Tjenestekontoret
Postboks 50
8651 Mosjøen

 

Praktiske forhold

  • Hjemmesykepleien vil ta kontakt med deg for å avtale av montering/oppkobling av alarmen.

  • Alle som får innvilget trygghetsalarm, må ha en nøkkelboks ved inngangsdøren.I nøkkelboksen skal det være nøkkel til leiligheten/huset. Slik kan personell fra hjemmetjeneste, ambulansetjeneste og brannvesen raskt komme deg til unnsetning dersom du selv ikke er i stand til å låse opp døren.

  • I standby har den en batterikapasitet på opptil 7 dager.  Når alarmen ikke er i bruk, setter du den enkelt i ladestasjonen, med lysindikasjon for riktig plassering.

  • Alarmsmykket er ikke vanntett

 

Betaling