Døralarm:

  • Kan være aktuelt for personer med nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det for eksempel er fare for at personen kan ta feil av tid på døgnet og gå ut på natten. Ordinært tilsyn kan i noen tilfeller skape uro for pasienten. Da kan døralarmen være et godt alternativ. 
  • Når døren åpnes går det et varsel til hjemmetjenesten i Vefsn kommune.

Bevegelsessensor:

  • Kan være aktuelt for personer med falltendens, bevegelsessensoren plasseres på steder der det kan være økt risiko for fall, den vil sende et varsel til hjemmetjenesten hvis personen beveger seg på dette området.

Ved å kombinerere en døralarmen med en bevegelsessensor, vil personen kunne gå ut døren i et predefinert tidsrom uten at alarmen blir sendt til hjemmetjenesten. Dette kan være en aktuell løsning for personer som for eksempel ønsker muligheten til å føle seg trygg når de henter posten.

Hvordan søke?

Du kan ta kontakt med kommunen for å få hjelp til å søke om ulike alarmer, eller du kan be andre om å hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker for deg må vedkommende ha fullmakt.

Søknadskjema

Søknaden sendes til:

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 MOSJØEN

Praktiske forhold

  • Hjemmetjenesten vil ta kontakt med deg for oppmontering av alarmen.