Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo i egen heim og som vil få økt trygget og livskvalitet gjennom bruk av hjelpemidlet.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret, tlf 75 10 10 00
Rådhuset 8657 Mosjøen
post@vefsn.kommune.no
Postboks 560 8651 Mosjøen