I noen av skjemaene blir du bedt om å oppgi personopplysninger. Noen ganger er vi også avhengig av personopplysninger fra andre. Disse brukes i vår saksbehandling. Kommunedirektør Erlend Eriksen er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i Vefsn kommune. Oppgaven med behandling delegeres til saksbehandler innen de forskjellige områdene. I de fleste tilfellene samler kommunen inn personopplysninger for å kunne oppfylle sine forpliktelser om å gi deg tjenester.

Du kan lese mer om personvern her.