Rett til innsyn i offentlig virksomhet
Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.  
Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være åpne for innsyn. Dersom dokumentet du søker er unntatt offentlighet må du sende oss en innsynsbegjæring. Det vil da bli vurdert meroffentlighet. Dersom du får avslag på innsynskravet skal dette være begrunnet. Og du kan klage på et evt avslag.
 

Postjournal og saker til politisk behandling
Kommunens postliste
Er en offentlig journal med oversikt over inn- og utgående dokumenter, notater og e-post. Postlisten legges normalt ut 4 dager etter journalføring. Dette er for at dokumentene skal ses gjennom for å sikre at opplysninger som ikke er offentlig, for eksempel personopplysninger, ikke publiseres. 

Du kan bestille dokumenter direkte fra den elektroniske postlisten. Det gjør du ved å trykke på dokumentet og knappen "Bestill". Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet sendes normalt ut samme dag som du bestiller.
​Til Offentlig journal /postliste

Saker til politisk behandling
I innsysnsportalen finner du møtekalender, saklister m/møtedokumenter for våre politiske utvalg.
Til Politiske saker

Direktesending fra politiske møter
Vefsn kommune har direktesending fra møtene i formannskapet og kommunestyret, og du finner også opptak fra saker som har vært behandlet tidligere


Aktuelle lover og lenker


Dokumenter som ikke er registrert på postlisten
Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internettsidene, Partsinnsyn finnes i forvaltningsloven § 18.

Ved innsynforespørsler i pasient- og klientsaker, anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen:
Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog 
Her kan du sende henvendelser om innsyn i barnevernssaker via eDialog
 

Send forespørsel
Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post. I slike tilfeller ber vi deg bruke eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen 

Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog 
Her kan du sende henvendelser om innsyn i barnevernssaker via eDialog